Stařec a moře – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Stařec a moře

   Spisovatel(ka): Ernest Hemingway

   Přidal(a): Markéta

 

 

Ernest Hemingway (1899-1961)

 • americký romanopisec, povídkář, novinář
 • první americký voják, který byl zraněn
 • účastnil se Španělské občanské války
 • byl válečným zpravodajem, po válce zapisovatelem v Paříži
 • chyběl mu adrenalin z války, měl z toho psychické problémy
 • začal boxovat a jezdit do Afriky
 • měl komplikované rodinné zázemí, rodiče se k němu moc nehlásili
 • on pak nebyl schopen vychovávat své děti
 • spáchal sebevraždu v důsledku svých problémů
 • získal Pullitzerovu cenu a Nobelovu cenu za literaturu (1954), Stařec a moře
 • souhlasil s Fidelem Castrem (s jeho vírou ve svobodu a revoluci), knihu Stařec a moře napsal na Kubě

 

Styl psaní

 • psal metodou ledovce: autor neuvede veškerá fakta, pracuje s představivostí čtenáře, provokuje ho, aby přemýšlel a on si to domyslí sám
 • vytváří postavy, které se něčekaně dostávají do mezní situace, kdy se z naprosto obyčejných lidí stávají hrdinové (lidé čestní a hrdinní) často milostný příběh (umocní emotivitu textu)

 

Zasazení do doby

Americká literatura mezi válkami: skupina umělců, kteří prožili válku. Prožívají stav deziluze.

Gertruda Steinová pojmenovala tyto umělce, kteří zažili válku a nebyli schopní normálního života ztracená generace (trpěli depresemi, pocity odcizení).

 

STAŘEC A MOŘE (1952)

Literární druh: epika

Literární žánr: novela (prozaické dílo kratšího rozsahu, na konci zvrat, zakladatel Giovanni Boccacio – Dekameron)

 

Tematický plán: Starý rybář se vydává na lov. Na moří je několik dní, chytí velkou rybu, ale prožívá  neskutečný boj. Nakonec ho překoná, vrátí se zpátky, ale z ryby mu zbyde jen kostra.

Ideový plán: nekonečný boj člověka s přírodou, lidská nezdolnost a síla, myšlenka, že štěstí nespočívá v bohatství, ale v uspokojení

 

Kompozice: chronologická

popisný postup, er-forma

Jazykové prostředky: spisovný jazyk, popisný postup

monology, strohé věty, přirovnání, personifikace

španělské výrazy, křesťanská symbolika (na rukou rybáře krvavé rány)

obecná označení (stařec, chlapec)

 

Charakteristika postav:

 • Stařec Santiago
  • kubánský rybář
  • odloučený od společnosti, žije prostě a v souladu s přírodou
  • silný a vytrvalý
 • Chlapec Manolin
  • obětavý, laskavý, nápomocný
  • má rád starce, pomáhá mu, obdivuje ho

 

Další díla
SBOHEM, ARMÁDO

Chtěl ukázat nesmyslnost války, popisuje své válečné zkušenosti. Americký voják v italské armádě se sblíží s anglickou ošetřovatelkou Katrin. Končí to smrtí Katrin a potracením, je znechucen z války. Spisovný jazyk, ale i sprosté fráze.

 

KOMU ZVONÍ HRANA

Děj se odehrává ve třech dnech (r. 1937), námětem španělská občanská válka. Robert Jordan přijede do válečného prostředí. Setká se s Anselmem, zavede ho do tlupy. Partyzáni chtějí zničit most, to se jim podaří, ale Robert je zraněn a nakonec umírá. Robert je typický hemingwayovský hrdina, mužný, odhodlaný žít svobodně, blízko smrti.

 

FIESTA

Román, Jakovi Barnesovi brání válečné zmrzačení v naplnění lásky k Brett Ashlayové.

 

PÁTÁ KOLONA

Povídky: Za našich časů, Muži bez žen

Ovlivnil Josefa Škvoreckého (zdánlivě banální dialogy), Arnošta Lustiga.

 

VLASTNÍ NÁZOR

 • Co se mi líbilo:
  • Jak stařec přistupoval k mečounovi jako sobě rovnému
  • Starcův skepticismus, rozvážnost, ale zarputilost, nikdy se nevzdal, vždy žil v naději
  • Nádherné popsání přírody autorem, líčení přírody tak, že se člověk dokázal do příběhu vžít
  • Sepsání i myšlenkových pochodů starce, ne jenom to, co řekne, ale i si myslí
  • Jak moc chlapec vzhlížel ke starci a jak moc byl rád, když se vrátil
 • Co se mi nelíbilo?
  • Počáteční rozvleklost, než začal příběh
  • Jak krutě bylo popsáno lovení ryb, prorážení jejich lebek, ta krutost a syrovost
 • Zhodnocení
  • Knihu jsem přečetl v originále, potěšila mě její délka – 52 stran. Kniha je nabitá spoustou důvodů k zamyšlení, obsahuje poutavý příběh a člověku dodává pocit, že se na moři ocitl společně se Santiagem i on sám.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!