Babička – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Babička

Autor: Božena Němcová

Přidal(a): Scoutik

Zasláno na Studijni-svet.cz   –   Více rozborů na Rozbor-dila.cz

 

 

1. Autor – Božena Němcová (1820 – 1862)

Období doby:

Utopický socialismus a bachův absolutismus 19 století.

 

Krátké info o autorově životě:

Narodila se ve Vídni, Dětství prožila v Ratibořicích. Na její výchovu měla vliv babička. Inspirovala se na Chodsku. Její život poznamenalo hmotné a duševní strádání a v r. 1862 umírá.

 

Babička (r. 1855)

2. Umělecký směr

Znaky uměleckého směru a jejich aplikace na uvedené dílo:

Realismus – popis běžného dne, popis změn ročních období.

 

3. Tématika

a) Literární druh

Epika – Realistická próza

b) Literární útvar

Novela

c) Hlavní téma

Poukázat na láskyplnost a prostost venkovských lidí. Klade důraz na vlastenectví.

 

D) vedlejší témata

4. Charakteristika postav

a) vzhled a povaha hlavní postavy ( hlavních postav )

Babička – Moudrá, laskavá a starostlivá žena, hluboce věřící, lidé si jí váží, stará se o vnoučata a hospodářství, všem pomáhá.

Barunka – Nejstarší babiččina vnučka; fiktivní, autobiografický obraz mladé Boženy Němcové.

Paní kněžna – Hodná, milá, stará se o svou schovanku Hortensii, babičky si váží a chová se k ní jako k sobě rovné. (Představuje idealistickou představu osvíceného šlechtice, který pomáhá svých poddaným.

Viktorka – bláznivá, divoká

 

5. dějová linie

( stručný obsah + ukázky )

Má dvě dějové linie:

I:

V první je líčen život na Starém Bělidle, zahrnuje popis běžného dne. Na začátku je všechen zájem soustředěn na babičku, postupně přibývají další postavy vesnických lidí a jejich příběhy.

II:

Druhá dějová linie začíná v 7 kapitole a zaměřuje se především na líčení přírodního dění během roku a na odpovídající vesnické tradice a zvyky.

 

Ukázka:

„Léta plynula a z malých dětí vyrostly dospělí lidé a jak to už bývá, vylétala z hnízda jak vlaštovky. Babička byla vždy zarmoucena, ale věděla, že to je pro jejich dobro, tak se pro ně aspoň modlila. Po čase ale i babička začala pociťovat stáří a jednoho dne ulehla do svého lože. Obávala se, že umře dříve, než ji přijedou vnoučata se svým tatínkem navštívit. Vnoučata však přijela včas, když babičku uviděly, běžely k posteli a vzpomínaly na časy, když vedle Babičky usínaly jako malá dítka. Pomodlila se s babičkou a poté se babičce zavřela oči a usnula navěky. Barunka, která klečela hned u ní, nad ní udělala křížek a společně s ostatními babičku pochovala.“

 

6. Kompozice

a) vnitřní člěnění díla

18 Kapitol a 2 dějové linie

b) prostředí

Na Starém Bělidle a v okolní přírodě

c) časové vymezení děje

Retrospektivní

d) plynulost děje

Bez vstupů.

e) plynulost času ( chronologie, tetrospektiva, prolínání )

*chronologie

 

7. Jazykové prostředky

a) spisovné X nespisovné ( příklady )

velké množství přívlastků a přirovnání

b) obrazná pojmenování ( pernosifikace, metafora – příklady )

metafory (pod stromy nastlané měkounké podušky)

 

8. Filmové zpracování

Drama / Rodinný / Romantický

Československo, 1971, 80+83 min


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!