Jana Eyerová – rozbor knihy

 

   Kniha: Jana Eyerová

   Spisovatel(ka): Charlotte Brontëová

   Přidal(a): Lenka

 

 

– ROZBOR UMĚLECKÉHO A NEUMĚLECKÉHO TEXTU

 

Charakteristika uměleckého textu

  • zasazení výňatku do kontextu díla = dle výňatku

 

Téma a motiv

téma = námět; ústřední myšlenka díla – život Jany Eyerové, sirotek, teta – neměla ji ráda, dětství, chtěla se stát učitelkou, zdědí peníze

 

Realistické dílo s prvky romantismu (popis přírody) – realita Anglie bez citového zabarvení

realistické prvky – žádná citově zabarvená slova, kontrasty (není hezká X hezké slečny, ale hloupé)

romantické prvky – krajina, popis umírání, nešťastná láska (starý, bohatý)

 

Časoprostor

čas = děj se odehrává v 1. třetině19. století

prostor = panství tety, internát

 

kompoziční výstavba

= chronologicky, zčásti autobiografie (její dětství a dětství sester)

– kapitoly, odstavce, horizontální členění

 

Literární druh a žánr

literární druh: epika – dílo, které má děj; popisuje skutečnost

literární žánr:

epické – román, próza

 

Slohový postup

vyprávěcí, popisný

 

Vypravěč / lyrický subjekt

– podle gramatické osoby se rozlišuje:

Ich – forma – vypravěč je jedna z postav = J. E. (obvykle hlavní), hovoří v 1. osobě jednotného čísla, obvykle v minulém čase

 

Postavy

celá kniha – J. E. (citlivá, vzdělaná, není hezká, ale uvnitř ano), Edward (vášnivý,   nezdvořilý, nemilý, chytrý, světaznalý),

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatky

slova spisovná

žádná dlouhá, složitá souvětí

nejsou cizí výrazy ani jména

přímá řeč

vsuvky – vysvětlovací funkce

nedokončená výpověď

nejsou citově zabarvené výrazy

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

– nalézt, pojmenovat a citovat

 

Literární / obecně kulturní kontext

– zařadit autora do století, půlstoletí, uměleckého slohu, literárního proudu

 

Jiné autorky:

J. Austenová – Rozum a cit, Pýcha a předsudek

E.Brönteová – Na Větrné hůrce


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!