Bílá nemoc – rozbor knihy (3)

 

   Kniha: Bílá nemoc

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): Nikol

 

Umělecký směr

 • demokratický proud > vliv na prózu měla 1.sv.válka, hosp.krize, fašismus, okupace + vliv avantgardy
 • Próza 30.let se byla pod vlivem trvalé nebezpečí fašismu, které se stupňuje po nacistickém vítězství v sousedním Německu
 • Dochází k rozmachu prózy, která je vnitřně bohatá a má několik společenských rysů: společenská angažovanost, důraz na poznávací stránku, tendence k románům a románovým cyklům, vysoká kultura jazyková, sklon k psychologii a baladické stylizaci
 • relativismus- relativizuje obecnou platnost, není absolutní pravda, ale je více pohledů na věc
 • subjektivita- každý může mít svou pravdu

 

Karel Čapek (1890-1938)

 • český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf
 • studoval na Filosofické fakultě UK v Praze, poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži
 • byl redaktorem v několika časopisech: Národní listy, Nebojsa, Lidové noviny
 • autor slova ROBOT – vyskytuje se v jeho díle R.U.R, které ho proslavilo po celém světě

 

Další díla

 • tvorbu zahájil před 1. Svět.válkou, tvořil především v spolupráci s jeho bratrem J.Čapkem
 • velký vliv jeho filosofické a estetické vzdělání
 • dále ho ovlivnila vědeckotechnická revoluce (v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem)
 • dále vliv 1. a 2. světové války
 • Próza:Továrna na absolutno (1922); Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy(1929), Válka s mloky (1936)
 • Drama: R.U. R.(Rossumovi Univerzální Roboti, 1920); Věc Makropulos (1922); Matka (1938)
 • Pro děti:Dášenka čili život štěněte (1933)

 

Charakteristika díla

 • divadelní hra s tragickým koncem
 • vystihuje jednoduše pocity a myšlenky lidí
 • 3 akty, 14 obrazů
 • děj se odehrává v blíže neuvedení zemi, kde také propukla nevyléčitelná nemoc
 • dílo vzniklo v období před 2. světovou válkou (1937) před nástupem fašismu, má před nástupem fašismu varovat
 • napsáno 20 měsíců před podepsáním Mnichovské dohody
 • chronologicky zaznamenáno

 

Postavy

 • Galén:je šlechetný Řek, který je pro válce. Je to mladý nadějný lékař, jenž jako jediný dokáže vynalézt látku proti bílé nemoci. Dříve zažil válku a zabíjení, a proto jde o velmi silnou osobnost. Uvědomuje si, že má v ruce silnou zbraň, a tak se rozhodne, že se s její pomocí pokusí nastolit světový mír. Je velmi laskavý a hodný člověk, někdy vypadá až naivně, že se snaží nastolit sám světový mír, avšak je velmi statečný – například při odporování maršálovi i pod hrozbou vězení nebo při cestě za maršálem rozbouřeným davem, kdy on byl jediný proti válce a kolem něho byli všichni stoupenci války
 • Maršál– velitel vojsk; bezcitný, vede bezhlavě svůj národ do války; naprostým opakem dr. Galéna; nakonec také onemocní bílou nemocí; zlý, panovačný a krutý s velkou mocí
 • Baron Krüg– ředitelvýrobny zbraní, je jediný přítel maršála. Uvnitř to jsou však jen zbabělé trosky, které po onemocnění bílou nemocí myslí jen na to, jak by zachránili sami sebe, a proto naslibují, co se dá. Avšak Galén chce mír a na ten ani jeden z nich nechce přistoupit. Krüg se nakonec zastřelí
 • dvorní rada a prof. Sigelius– snaží se vynalézt lék na Bílou nemoc, je výmluvný, svou slávu jen zdědil, vede slavnou kliniku, kde se Dr. Galénovi povede úspěšně prokázat funkčnost svého léku
 • malomocní, zdravotníci, matka, otec, syn, dcera, dcera maršála, syn barona,

 

Děj

Akt první

Celý svět podléhá pandemické chorobě, tzv. bílé nemoci, kterou mnozí označují i jako pejpinské malomocenství nebo Čangovu nemoc. Ta zachvátí bez rozdílu každého člověka, který je starší 40. let. Nikdo ji nedokáže vyléčit, a tak se z postižených stávají smradlavé hroudy masa, kterých se každý štítí. Lidé ji říkají Bílá nemoc, protože se vám objeví malá bílá skvrnka na těle, ledová jako mramor. V zemi, kde se odehrává drama, je panika. Je mnoho nakažených. Prof. Sigelius je zoufalý. V jeho nemocnici není ani jednoho volného místa pro dalšího pacienta, když vtom se objeví dr. Galén. Říká, že jako jediný na světě dokáže tuto zákeřnou nemoc vyléčit. Prof. Sigelius tomu nechce věřit, ale když se dozví, že dr. Galén byl učeň jednoho z významných doktorů, tak svolí a dá mu léčit chudé lidi v pokoji číslo 13. Dr. Galén má však podmínku, vždycky bude léčit jenom chudé a nikomu své léčebné postupy neprozradí. Po pár týdnech má pro Prof. Sigelius překvapivé výsledky, Bílá nemoc ustupuje. Do nemocnice se sjede celý zdravotní výbor a obdivují ho. Současně ale Dr. Galén prohlásí, že svůj lék vydá, pouze když se všechny země vzdají zbraní a podepíší věčný mír.

 

Akt druhý

Zde se ukazuje, že nemocí se může nakazit jakýkoliv člověk. Například manželka ředitele účtárny v továrně, kterou vlastní Baron Krügr. Bílá skvrnka se objeví  i baronu Krügovi, který žádá Galéna o pomoc, ten ho ale odmítne. Vyléčí ho, jen když zruší výrobu zbraní. Baron Krüg jde za svým kamarádem Maršálem, povědět mu, jak je na tom výroba zbraní a vojenského materiálu chystaného na nadcházející válku. Když se Maršál doví, že je i baron nemocen, poručí mu, aby udělal vše, aby se vyléčil. Baron mu vysvětlí, že jediným způsobem jak dr. Galéna přesvědčit, je podstoupit jeho požadavky a zrušit výrobu. S tím maršál nesouhlasí, přemlouvá ho, aby to nedělal a nakonec mu to i dá jako rozkaz. Baron poslechne a odejde. Později, když se maršál pokouší zlomit dr. Galéna, aby přestal dbát na svých podmínkách a prozradil recept onoho léku, dovídá se, že se baron zastřelil.

 

Akt třetí

Maršál chce, aby se na lék zapomnělo. Aby lidé viděli, že prioritou je vyhrát válku. Snaží se to tak propagovat a povede se mu to. Vystoupí na balkón a promlouvá k davu, že už zahájil útok a tu válku vyhrají a získají to, co jim patří. Během proslovu se mu ale udělá zle a všimne si, že má na prsou velkou bílou skvrnu. Nedbá toho a dále pokračuje v promluvě k davu. Později zjistí, že je v pokročilém stádiu nemoci. Jeho dcera se synem barona Krügra zavolá dr. Galéna a poprosí ho, jestli by přišel a vyléčil ho. Dr. Galén ale pořád stojí na svém požadavku, a říká, že maršála vyléčí, jen když přeruší útoky na vedlejší zemi a skoncuje s válkami. Po dlouhém přemlouvání nakonec souhlasí a nechají si doktora zavolat. Galén je šťasten, ihned vyráží do ulic, které jsou plné nadšených lidí z maršálova projevu, a kteří podporují válku. Načež Galén vzdoruje lidem, nechce, aby podporovali válku. Vrhnou se na něj a nešťastnou náhodou ho zabijí. Zjišťují, že to byl lékař a rozdupávají lahvičky s lékem na Bílou nemoc. Nikdo však netuší, že zabitím Galéna vlastně zabili svého vůdce maršála. A tak zemře jediný člověk, který znal výrobní tajemství účinného léku.

 

Jazyk

 • obrovská slovní zásoba
 • neobvyklá slova
 • několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí

 

Téma a motivy

 • Války
 • Moci – ovládání lidstva i jeho ovlivnění
 • Strachu – z nehezké smrti
 • Fašismu

 

Kritika

 • Mnoho divadelních zpracování

29.ledna 1937 ve Stavovském divadle

-režie Karel Dostal

Téhož dne premiéra v Brně

-režie Antonín Kurš

Dále Curych, Zábřeh, Bern, Chicago, Londýně, Sarajevu, Kodani, …

 • Filmové zpracování

1973 – režie, postava dr. Galéna Hugo Hass

 

Smysl díla

 • Příběh končí otevřeně s otázkou, zda si národ uvědomí, že je celý nemocen a je naprosto ovlivněn bílou nemocí, anebo bude pokračovat ve válce do té doby, než všichni budou buď pozabíjeni, nebo umřou.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!