Bílá Nemoc – Karel Čapek

 

   Otázka: Bílá Nemoc – Karel Čapek

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – DRAMA

Hlavní znaky literárního druhu – DĚJ PROBÍHÁ JEDNÁNÍM POSTAV (DIALOGEM A MONOLOGEM), DEJ NA SCÉNĚ V JEDNOM    MÍSTĚ A ČASE, SETKÁVAJÍ SE ZÁJMY ÚSTŘEDNÍCH

Upřesnit literární útvar – DRAMA. DRAMATICKÁ DIVADELNÍ HRA. TRAGEDIE

 

Postavy

– DR. GALÉN laskavý člověk, který se snaží pomáhat, někdy až  naivně, když si myslí, že dokáže zastavit války, tím, že odporuje  maršálovi i pod hrozbou vězení, je svým způsobem statečný.       nechce vydat lék, dokud nebude příměří.
– MARŠÁL velitel vojsk, bezcitný, vede bezhlavě svůj národ do války, naprostý opak DR. GALENA, nakonec také onemocní bílou nemocí, touží po moci
– BARON KRUG nejbližší přítel maršála, dodává mu zbraně, ředitel továrny na zbraně, velmi podobné povahy jako maršál
– DVORNÍ RADA A PROFSOR SIGELIUS snaží se vynalézt lék na bílou nemoc

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

– JE NAPSÁNA JAKO DIVADELNÍ HRA TZN. VE FORMĚ DIALOGU

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1937

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období -1890 – 1938 BYL ČESKÝ SPISOVATEL, INTELEKTUÁL, NOVINÁŘ, DRAMATIK, PŘEKLADATEL ALE I FOTOGRAF

Posuď aktuálnost vyznění – KNIHA UŽ NENÍ AKTUÁLNÍ, PROTOŽE SOUVISELA S FAŠISMEM

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Popiš atmosféru textu, a čím tě oslovil – TATO KNIHA ME ZAUJALA PROTOŽE SE TAM VYVÍJÍ LÉK NA BILOU NEMOC A PROTO ME BAVILA.

 

Postup

Směr – MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Autor – KAREL ČAPEK – PATŘIL DO SKUPINY DEVĚTSIL

Dílo – BÍLÁ NEMOC – DRAMATICKÁ DIVADELNÍ HRA, TRAGEDIE

Hlavní myšlenka -VAROVÁNÍ PŘED FAŠISMEM

Další autoři -JIŘÍ WOLKER – TĚŽKÁ HODINA, JAROSLAV SEIFERT – MĚSTO V SLZÁCH


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!