Bílá nemoc – čtenářský deník

 

   Kniha: Bílá nemoc

   Spisovatel: Karel Čapek

   Zaslal(a): elka

 

 

Dílo Bílá nemoc:

  • Literární druh: drama
  • Literární žánr: tragédie, antiutopická hra
  • Forma: próza
  • Časoprostor: Vymyšlená země, autorova současnost
  • Děj: je psán jako divadelní hra o 3 dějstvích a 14 obrazech. Kompozice je chronologická. Jazyk je spisovný s bohatou slovní zásobou, v textu se nachází latina a dílo je psáno formou živých dialogů.

 

HLAVNÍ POSTAVY:

  • Dr. Galén – laskavý člověk, snažil se pomáhat, chtěl mír, byl to nadějný mladý lékař
  • Maršál – velitel vojsk, bezcitný, zlý, panovačný, touží po moci
  • Baron Krug – nejbližší přítel Maršála, ředitel továrny na zbraně
  • Dvorní rada a profesor Sigelius – snaží se vynalézt lék na Bílou nemoc

 

DĚJ:

V zemi se rozmohla epidemie Bílé nemoci, která se projevuje bílými skvrnami na kůži. Šíří se dotykem a ze začátku jen mezi starými a chudými lidmi. Zemi ovládá diktátor Maršál, který se připravuje na válku, pomáhá mu baron Krug. Mladému dr. Galénovi se mezitím podaří najít lék na bílou nemoc, ale léčí pouze chudé, kteří nemají moc ani vliv. Těm vlivnějším Galén odmítá lék dát. Když onemocní baron Krug, zavolá Galéna, aby ho vyléčil. Ten mu dá podmínku, že musí okamžitě zastavit zbrojení jinak mu lék nedá. Krug žádá Maršála, aby uzavřel mír, ten s tím ale nechce přestat a Krug spáchá sebevraždu. Po jeho smrti začíná útok na sousední zemi, ale Maršál na sobě také najde bílou skvrnu. Maršálova dcera zve Galéna, aby ho vyléčil – stále má podmínku uzavření míru. Teprve na naléhání dcery je Maršál ochoten uzavřít mír a splnit tak Galénovu podmínku. Zavolá Galéma a ten se před Maršálovým palácem střetne s obrovským davem, který podporuje válku, ale Galén vzporuje davu, tak je on i lék ušlapán. Na závěr vypukne válka.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!