Hamlet, kralevic dánský – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Hamlet, kralevic dánský

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): nat

Zasláno na Studijni-svet.cz   –   Více rozborů na Rozbor-dila.cz

 

 

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616) – Hamlet, kralevic dánský
Nakladatelství Klub přátel poezie roku 1981

Zařazení autora

 • – anglický básník a dramatik
 • – největší dramatik světové literatury
 • – narozen v Anglii ve Stratfordu nad Avonou
 • – v 18 se oženil s Anne Hathawayovou – narodili se jim 3 děti – Susanna a dvojčata Hamnet a Judith
 • – později se přestěhoval do Londýna a začal svou divadelní kariéru
 • – na konci života se vrátil zpět do Stratfordu – tam také zemřel
 • – o soukromém životě se dochovalo málo informací a bylo vyřčeno mnoho spekulací o jeho sexualitě, náboženství či skutečném autorství jeho her
 • – zemřel roku 1616
 • – většinu svých děl napsal v letech 1590 – 1613
 • – ze začátku psal hlavně komedie a historické hry, žánry, které vyzdvihl na vrchol tehdejšího umění
 • – od roku 1608 psal převážně tragédie, včetně jeho slavných her jako jsou Hamlet, Král Lear a Macbeth
 • – dochovalo se 39 divadelních her, 154 sonetů, 2 dlouhé epické básně a několik dalších děl

Další díla

 • Zkrocení zlé ženy– komedie, hra popisuje vztahy mezi muži a ženami
 • Veselé paničky windsorské – divadelní komedie o pěti dějstvích
 • Večer tříkrálový– jedna z největších Shakespearových komedií, je plná lásky, převleků a zvláštní hudebnosti a přeludovosti. Postavy vytvářejí veselicový svět plný neustálých proměn i pomíjivosti času.
 • Romeo a Julie –  tragedie
 • Othelo – tragédie

 

Autorovi současníci:

Giovanni Boccaccio – italský spisovatel, autor lyrických básní, novel a románů

Dekameron – sbírka 100 novel

Francois Villon – francouzský básník

označován za prvního prokletého básníka a prvního moderního básníka

básně psány formou francouzské (villonské) balady – skládá se ze 3 delších slok a dozpěvu, poslední verš 1. sloky se opakuje jako refrén v závěru dalších slok a na konci dozpěvu

Malý testament – závěť, věnovaná přátelům, v krátkých ironických verších se loučí s nimi i s městem

 

Zařazení díla do autorovi tvorby
Divadelní hru Hamlet napsal W. Shakespeare kolem roku 1608

Umělecký směr:

RENESANCE

vyjadřuje životní styl 15. a 16. stol. , je to především výtvarný a hudební směr, který se také snaží obnovit antické zásady

 

HUMANISMUS

literární a naukový směr, který hledá inspiraci v antickém umění, není spojen s určitou dobou

 

Literární žánr – divadelní hra, tragédie – divadelní hra s vážným obsahem a smutným koncem (hlavní hrdina obvykle zahyne)

Literární druh – drama = drama děj přímo předvádí, každá postava promlouvá sama za sebe

Literární forma – próza i poezie

 

Jazyk

 • – Spisovný a srozumitelný jazyk
 • – hluboce úvahové monology, dramatické dialogy
 • – filozofické úvahy o minulosti v kontrastu se soudy o každodenním životě
 • – místy otázky a úvahy herců
 • – dobové narážky
 • patos i slovní hříčky
 • – vznešená obraznost i hovorovost
 • – ironie, sarkasmus, stopa alegorie
 • – nerýmovaný jambický verš o 5 stopách, končí na přízvučnou slabiku

 

Kompozice
chronologická

děleno do dějství – 5 dějství

příběh má rychlý spád, ale brzdí ho filozofické úvahy a otázky

 

Místo: Dánsko, hrad Elsinor a jeho okolí

Doba:  počátek 17. století

 

Námět:

– námět k Hamletovi čerpal Shakespeare ze středověkých kronik

 

Celkové téma – bezohledná touha po moci se nezastaví ani před násilím a intrikami

úvahy o smyslu života, lidské existence

osamocený jedinec ve světě zločinu a intrik

 

Hlavní téma – snaha zjistit kdo je vrah dánského krále a pomsta Hamleta za smrt svého otce

 

Motivy: láska, pomsta, vláda, přátelství

 

Tematika: milostná, historická

 

Hlavní postava
Hamlet – syn zesnulého a synovec vládnoucího krále, dánský princ

– nerozhodný – neustále uvažuje nad pomstou

– přemýšlí nad lidskou existencí, o smyslu života

– vychytralý – po té ,co se zjevil otcův duch předstírá šílenství, aby upozornil na vraha svého otce

– Po smrti otce je znechucený a cynický.

– Nesnáší svého strýce Klaudia za to, že zabil jeho otce a oženil se s jeho matkou.

– Sám si pokládá mnoho otázek a snaží se na ně sám najít odpověď.

– Rozporuplná postava – na jedné straně citlivý, ale na druhé straně krutý a zahořklý.

 

Epizodní postavy
Klaudius – dánský král, zavraždil svého bratra ve spánku, záporná postava, zákeřný a podlý – posílá Hamleta a jeho přítele do Anglie s dopisem ať Hamleta popraví

– není schopen vládnout ale je velmi ctižádostivý

 

Gertruda – dánská královna, Hamletova matka,

– Klaudius ji po smrti bratra pojal za svou manželku

– miluje svého syna, ale nepochopí jeho bláznovství

– touží zapomenout na zemřelého krále

– vnitřně rozpolcená – je na straně dobra i zla

Ofelie – dcera Polonia

– miluje Hamleta, ale nedokáže prosadit svou lásku, řídí se radami svého otce, ale po smrti otce zešílí a utone.

– zbabělá – skrývá svou náklonnost k Hamletovi

Polonius – nejvyšší komoří, otec Ofelie a Leartese,

– snaží se co nejvíce zalíbit králi, ale doplatí na to – je zabit Hamletem, když se schovává za nástěnným kobercem

– až směšně oddaný králi

 

Duch Hamletova otce – pobízí Hamleta k pomstě

Leartes– syn Polonia spolčen s králem, šlechtic s rytířským vychováním

Horácio – Hamletův přítel

– čestný a spravedlivý

– harmonická osobnost, schopná soudit Hamletovo jednání a Claudiovu vinu

 

Voltimond, Kornelius – přátelé Hamleta, byli popraveni v Anglii
duch Hamletova otce – objeví se ,aby řekl Hamletovi pravdu o vraždě

 

Obsah díla
jednoho dne se Hamletovi zjeví duch otce a řekne mu pravdu o své vraždě, že ho zavraždil bratr Klaudius – nalil mu jed do ucha. Hamletův otec chce aby ho pomstil. Hamlet pomstu slíbí a aby se ujistil, že duch krále nelhal, předstírá šílenství. Jednou přijedou na hrad herci a Hamlet je požádá, aby zahráli hru jak Klaudius zabil jeho otce. Při hře se Klaudius prozradí. Při rozhovoru Hamleta s matkou zabije hamlet Polonia, který se skrývá za nástěnným kobercem. Hamlet je dopaden, Kál Klaudius posílá Hamleta a jeho dva přítele Voltimanda a Rosencratze do Anglie s dopisem pro anglického kréle, ať Hamleta popraví. Hamlet to vytuší a vymění dopis se svou popravou za dopis, ve kterém je napsáno ať popravíty co dopis přnesou (Voltimanda a Rosecratze). Hamlte se vrací do Dánska. Klaudius se spolčí s Leartem a Leartes vyzívá Hamleta na souboj. Dánský král dá Leartovi ostrý meč namočený do jedu, otráví i sklenici vína, které se při souboji napije královna a umírá. Otráveným mečem byl Hamlet poraněn, ale zároveň se poranil i Leartes. Hamlet před svou smrtí zabíjí Klaudia.

 

Vliv díla:

– osobnost Hamleta je dodnes chápána jako jedna z nejsložitějších Shakespearovských postav

– Hamlet ukázal několik tváří

– zfilmováno:

Hamlet 1984 (anglický film, 4 Oscary, režie L. Oliver)

Hamlet 1990 (anglicko-americko-francouzský film, hlavní role M. Gibson)

 

Citát

„ Žít nebo nežít – to je oč tu běží:

zda je to ducha důstojnější snášet

střely a šípy rozkacené sudby,

či proti moři běd se chopit zbraně

a skoncovat je vzpourou…“

 

„Znát někoho dobře, znamená znát sebe – to je vrchol dokonalosti“

Nejdřív poznej sám sebe a pak se zamýšlej o ostatních jací jsou.

 

Můj názor na dílo
kniha se mi četla dobře a moc se mi líbila. Jediné co se mi nelíbilo byl závěr divadelní hry, kdy všichni umírají. Místy se vyskytují vtipné a sarkastické poznámky Hamleta, když předstírá šílenství.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!