Hamlet – postavy a jejich charakteristika

V tomto studijním materiálu, který nám zaslala kk je popsána charakteristika hlavních postav díla Hamlet, kralevic dánský od Williama Shakespeara.

 

V díle najdeme 2 okruhy postav:

  • 1. královská rodina
  • 2. rodina Poloniuse -> vše se prolíná s Hamletem

 

Jednotliví hrdinové

Hamlet

Dánský princ, chytrý, přemýšlivý, intorvert, hloubavý, citlivý, čestný, statečný, váhavý, oblíbený u lidí, úcta ke zbožnosti, rád používá slovní hříčky, miluje O. (kvůli pomstě jí odmítá a zase svádí, zabije jí otce-> ona se zblázní. Po její smrti velmi trpí) svého otce a matku (nesmí jí ublížit) složitá psychika, rozpolcený ->díky zjevení ducha jeho otce, cítí povinnost pomstít otce, na jednu stranu ale váhá a bojí se. Nakonec se rozhodne pomstít otce a chce zabít svého strýce, proto předstírá šílenství, pozve na hrad herce a zinscenuje vraždu jeho otce. Omylem zabije Poloniuse Klaudius ho pošle do Anglie a tam ho mají popravit, ale on vše zjistí a přežije, vrací se zpět do Dánska. Je vyzván Luetresem na souboj umírá otráveným ostřím.

 

Kladudius

Dánský král, bratrovrah, záporná postava, ctižádostivý, touží po moci, podlý, lstivý, přetvářka, chce zabít Hamleta.

 

Gertruda

Matka H., velmi brzo po smrti otce Hamleta si bere Klaudia, labilní, nestabilní ve svých citech, nechává sebou manipulovat, naivní, slabá, důvěřivá, miluje Hamleta.

 

Polonius

Nejvyšší královský komoří, podlézaví, oddaný K., směšný, všetečný, plete se do všeho, nařídí Ofélii, aby odmítla H. náklonnost, chce dokázat, že H. je šílený z neopětované lásky. Schová se za závěs v Gertrudině komnatě a to mu je osudným, H. si ho splete s K. a zabije ho.

 

Ofélie

Poloniusova dcera, miluje Hamleta, citlivá, krásná, poslušná (poslechne otce a odmítne Hamleta jako svého nápadníka), po smrti otce a Hamletově „šílenství“ se sama doopravdy zblázní a spáchá sebevraždu.

 

Luetres

Bratr Ofélie, chce pomstít svého otce a sestru, férový, čestný, spravedlivý, nechá sebou manipulovat K. na konci se ke všemu přizná Hamletovi,

 

Horácio

Jediný skutečný přítel Hamleta je s ním až do konce, oddaný, jediný přežije (poslání- vyprávět co se opravdu stalo), čestný, spravedlivý, chytrý, chce spáchat sebevraždu H. ho zastaví.

 

Rosenerantr a Guildestern

bývalý Hamletovi přátelé (z dětství), nábožní, bezcharakterní, slouží K.

 

Kam dále? Kompletní rozbor díla této knihy najdete zde:


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!