Hlavní postavy z díla Hamlet

Hamlet: syn zesnulého a synovec vládnoucího krále, mladý dánský kralevic, který chce pomstít svého otce, zavražděného vlastním bratrem Klaudiem, novým králem a manželem vdovy, Hamletovy matky, Hamlet je chytrý a hrdý, rozpolcená osobnost, nevěří vlastní síle – touží ale po činech, citlivý, zahořklý, mívá výkyvy nálad, protikladné chování, nakonec umírá otravou jedem

Klaudius: dánský král, zavraždil svého bratra – královrah, ctižádostivý, podlý, méně schopný panovník, dopustil se trojnásobného zločinu – zabil člověka a zároveň svého bratra a krále

Gertruda: dánská královna, Hamletova matka, na straně dobra i zla – rozpolcená uvnitř, umírá po vypití otráveného kalichu, který Klaudius nabídl Hamletovi

Duch Hamletova otce: pobízí Hamleta k pomstě, Hamlet otce velmi miloval a ctil, byl skvělý dánský král, který byl zavražděn jedem do ucha, když spal v sadu

Horacio: Hamletův přítel, čestný, rozumný a rozvážný člověk

Polonius: nejvyšší komoří, starý, upovídaný, velmi oddaný králi i královně, umřel probodnutím mečem Hamletovou rukou

Ofelie: dcera Polonia, Hamletova láska – skrývá své city, řídí se rady otce, zešílela po otcově smrti, umře utonutím

Leartes: syn Polonia, umírá v souboji s Hamletem

Fortinbras: norský kralevic

Rosenkrantz a Guildenstern: bývalí přátelé Hamleta, dělají špehy pro Klaudia – bezcharakterní postavy, opak Horacia

 

Celý rozbor díla zde:

Hamlet, kralevic dánský – rozbor díla (4)

 


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!