Jeptiška – rozbor knihy

 

  Rozbor knihy Jeptiška

   Spisovatel(ka): Denis Diderot

   Přidal(a):Simona Täuberová

 

Rozbor knihy: Jeptiška

Téma a motiv 

 • Kritika církve, náboženské morálky a řeholního stavu
 • Motivy: láska k Bohu, nenávist k řádu, týrání a mučení, lesbická láska, hřích, naděje a vzdor

 

Časoprostor

 • 18. století (autorova současnost), Francie – Paříž, 3 kláštery (Marie Panny, v Longchamp a sv. Eutropa v Apajonu)

 

Kompoziční výstavba

 • Vnitřní – retrospektivní (ale události řazeny chronologicky)
 • Vnější – 1. část – dlouhý dopis od jeptišky (nerozdělený), 2. část – dovětek (vysvětlení situace – z Grimmovy literární korespondence), 3. část – dopisy mezi markýzem, paní Madinovou a jeptiškou (, 4. část – zamyšlení pro spisovatele)

 

Literární druh a žánr

 • Epika (próza), epistolární román

 

Vypravěč

 • Jeptiška Zuzana píše dopisy, ich-forma
 • Personální vypravěč

 

Postavy

 • Zuzana – mladá žena, nedobrovolně jeptiška, odpor k řeholnímu řádu, týrána ostatními jeptiškami, velice zbožná, neznalá vnějšího světa a naivní, objektem lásky matky představené, hudebně nadaná, krásná, odhodlaná, statečná
 • Matka – nešťastná, zlobí se na Zuzanu a trestá ji, protože jí připomíná její hřích, má tři dcery
 • Pan Simonin – nevlastní otec Zuzany, nemá jí rád, odmítne jí dát věno a pošle ji do kláštera, upřednostňuje Zuzaniny nevlastní sestry
 • Sestra Uršula – jediná kamarádka v klášteře v Longchamp, dobrá duše, pomáhá Zuzaně, v klášteře umírá
 • Matka de Moni jako ztělesnění dobra X matka Kristýna – tyranka z Longchamp
 • Matka představená z kláštera sv. Eutropy a sestra Terezie

 

Vyprávěcí způsoby

 • Ich forma, forma dopisu, personální vypravěč (jedna z postav)

 

Typy promluv

 • Dialogy, přímá a nepřímá řeč

 

Jazykové prostředky

 • Spisovná čeština, knižní výrazy (zrození, poklesek)
 • Výrazy z církevního prostředí (páter; novicka, breviář)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!