Válka s Mloky – Karel Čapek

 

   Otázka: Válka s Mloky – Karel Čapek

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. VAROVNÝ ROMÁN (ČÁST DOPISY)

 

Postavy

– MLOCI hlavní mlok CHEAF SALAMANDER
– KAPITÁN VAN TOCH
– PAN G. H. BONDY
– PAN POVONDRA vrátný pana G. H. BONDYHO

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY ale DOPISY A VÝSTŘIŽKY Z NOVIN RETROSPEKTIVNĚ

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– PŘEVÁŽNĚ SPISOVNÝ ALE TAKÉ TAM JE PŘÍMÁ ŘEČ A V NÍ SE OBJEVUJÍ HOVOROVÉ VÝRAZY.

 

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1936

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1890 – 1938 BYL ČESKÝ SPISOVATEL, INTELEKTUÁL, NOVINÁŘ, DRAMATIK, PŘEKLADATEL ALE I FOTOGRAF

Posuď aktuálnost vyznění – KNIHA UŽ NENI AKTUÁLNÍ PROTOŽE SOUVISELA S FAŠISMEM

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – TATO KNIHA ME ZAUJALA UŽ OD SVÉHO ZAČÁTKU ALE V PROSTŘEDNÍ ČÁSTÍ KDE SE VYSKYTUJÍ    PŘEVÁŽNĚ NOVINOVÉ ČLÁNKY A DOPISY MĚ TOLIK NEBAVILA

 

Postup

Směr – MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Autor – KAREL ČAPEK – PATŘIL DO SKUPINY DEVĚTSIL

Dílo – VÁLKA S MLOKY – VAROVNÝ ROMÁN

Hlavní myšlenka – VAROVÁNÍ PŘED FAŠISMEM

Další autoři – JIŘÍ WOLKER – TĚŽKÁ HODINA, JAROSLAV SEIFERT – MĚSTO           V SLZÁCH


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!