Král Lávra – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Král Lávra

   Spisovatel(ka): Karel Havlíček Borovský

   Přidal(a): cucka85

 

 

 

Karel Havlíček Borovský

-Český básník, publicista a literární kritik, stal se klasikem české politické satiry.

– Psal epigramy – krátké satirické básně.

– Založil vlastní noviny – Národní noviny

– vyhnán do Brixenu

– patřil k poslední generaci národního obrození národních Buditelů

-Mezi nejznámnější díla patří: Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA

-Vznik v době Národního obrození ( 1. pol. 19. století)

-Tato satirická básen vypráví jednoduchý veršovaný příběh o králi Lávrovi (jako inspirace sloužilo autorovi dílo Moritze Hartmanna Listy z Irska a zřejmě také vycházel z předlohy staré řecké pověsti o králi Midasovi)

-Závěr takřka pohádkového díla je formou poučení, které je typické pro bajku. Děj má jasný politický podtext ve kterém Borovský v podstatě metaforicky popisuje dění kolem sebe.

 

POSTAVY:

-král Lávra – oblíbený straý panovník. Postupem příběhu ovšem vychází najevo jeho zbytečná krutost daná strachem z odhalení pravdy.

-Kukulín – mladík, který je holičem krále, je bojácný ale zároveň je neschopen u

držet v podstatě ‚státní tajemství‘, jehož tíhu sám neunese.

-matka Kukulína – vdova nade vše milující svého syna, která ho i s jeho trápením posílá za poustevníkem

– poustevník – postava, která dává Kukulínovi klíčovou radu vyšeptat své tajemství staré vrbě

-Basista Červíček – český muzikant, který ztratí kolík z basy a nahradí ho kolíkem vyrobeným z vrby

 

JAZYK A STYL:

-zastaralý, spisovný jazyk s humornými prvky, často používá

pohádkové jazykové prostředky – personifikace, archaismy

-melodický ,veršovaný rytmus

-používá: přímou řeč, prostý text, er-formu

 

DĚJ A KOMPOZICE: 

Král Lávra je u svého lidu velmi oblíbený. Záhadou však lidu zůstává proč každý rok král popraví svého holiče. Na tuto pozici, která končí vždy smrtí se losem také dostane mladík Kukulín. Milující matka v& scaron;ak za svého syna u krále oroduje a ten z mladíka uděla svého jediného osobního holiče. Jedinou podmínkou je, že Kukulín nesmí nikomu vyzradit královo velké tajemství, kterým jsou jeho oslí uši. Tíhu tohoto tajemství mladík ovšem nemůže udržet a tak si dle rady své matky běží pro radu k poustevníkovi. Poustevník doporučuje královskému holiči svěřit se staré vrbě a ten tuto radu poslechne. Po čase Lávra uspořádává slavnost. Na této slavnosti hrají i čeští muzikanti s basistou Červíčkem, který má na base kolík vyřezaný právě z té vrby, které se Kukulín svěřil. Kupodivu začne basa sama hrát a vyzpívá všem pravdu o králo vě tajemství. Ten již nemá co před lidem skrývat a naopak má lid ještě ve větší oblibě.

 

okolnosti vzniku

Předobrazem se stala irská pověst o králi, jemuž narostly oslí uši. Předlohu v panovníku hledal ve Ferdinandu Dobrotivém. Děj je přenesen do českého prostředí, autor se vysmívá hlouposti panovníka.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!