Král Lávra – rozbor knihy (5)

 

   Kniha: Král Lávra

   Spisovatel(ka): Karel Havlíček Borovský

   Přidal(a): Kumar

 

 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

– narozen v Borové u Německého (Havlíčkova) Brodu

– nekompromisní kritik církve, první u nás

– dílo: Epigramy, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie ( o jeho zatčení a cestě do Brixenu),

Křest svatého Vladimíra (travestie, satira na církev a carismus)

 

BELETRISTICKÁ ČÁST

 • počátky realismu v české literatuře (B. Němcová) 50. léta 19. stol. (4. etapa NO)

– literatura se orientuje demokraticky a její metoda směřuje od romantismu k realismu
– literáti se snaží vidět a zobrazit svět reálně, vyjadřovat se kriticky k nedostatkům a zároveň

podat nový obraz národního života

 • 1843-1844 – Moskva – vychovatel, poznal poměry v Rusku – kritik carského absolutismu
 • po návratu z Ruska – redaktor Pražských novin, založil vlastní list Národní noviny (později zakázány), vydává politický týdeník Slovan – za články v něm postaven před soud–uznán nevinným
 • 16.12.1851 deportován do tyrolského Brixenu, zemřel nedlouho po svém návratu
 • pohřeb roku 1856 na Olšanské hřbitovy – protirakouská manifestace pražského lidu, po pádu Bachova absolutismu 1850 byl uctíván jako hrdina, spisovatel básník, novinář, vzor pro Nerudovu generaci
 • epigramy – stručné, satiricky vyhrocené básně, ostrá pointa, bývají přirovnávány k včele

– žihadlo – satirická část

– med – mravní poučení

– věnoval je králi, vlasti, církvi, múzám, světu

– hlavní myšlenka je většinou vyjádřena v poslední části

– nadpis je často v opačném ideovém a významovém vyznění vzhledem k vyznění epigramu

 

KRÁL LÁVRA

 • satirická skladba, ze strany čtenářů dílo ceněno iž v době vzniku, ale cenzurou zakázáno
 • původně irská pohádka, ale příběh je zasazen do českého prostředí
 • Irský král má oslí uši, nechává se stříhat jednou do roka, holiče, který odhalí jeho tajemství, dá popravit. Kukulín je zachráněn svou matkou, která mu vyprosí život, K. ale nesmí nikomu říct, jaké má král uši, on své tajemství pošeptá do vrby. Náhodou jde okolo ní basista Červíček, a protože ztratil kolíček ze svého nástroje, vyřeže si z vrby nový. Když pak začne na basu hrát, celé království se dozví o tajemství svého panovníka. I přesto však měli lidé krále rádi.
 • král Lávra – politická satira na vídeňského panovníka Ferdinanda, zvaného „Dobrotivý“. Ferdinand byl stejně přihlouplý jako Lávra, absolutistický, dobrý panovník
 • satirický závěr díla
 • kritika hlouposti, omezenosti,
 • chronologická kompozice, jazykové prostředky typické pro pohádku, personifikace, archaismy
 • dílo bylo zfilmováno


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!