Král Lávra – rozbor knihy (3)

 

   Kniha: Král Lávra

   Spisovatel(ka): Karel Havlíček Borovský

   Přidal(a): Hazyblaze

 

 

O autorovi

 • *1821 – 1856
 • Borovský = pseudonym od vesnice, kde se narodil (Borová u Německa) a od toho název města Havlíčkův Brod.
 • Básník období realismu, novinář, politik, ekonom.
 • Významný představitel národního obrození.
 • Zakladatel Národních novin.
 • Novinářská činnost, která byla velice záslužná, protože měl velmi svobodomyslné názory. àUveřejňoval odvážné články proti absolutismu, R-U, úředníkům, církvi a cenzuře.
 • Díky této činnosti byl pronásledován Alexandrem Bachem (ministr vnitra), který způsobí soudní jednání a KHB musí obájit svou činnost. Obhajoval se sám a soud ze strachu vyvolání demonstrace byl spravedlivý. Po úspěšném soudu byl odříznut od své práce.
 • Návrat do vesničky Borové, kde byl zatčen a na příkaz Bacha vyhnán do vyhnanství do tyrolského Brixenu (4 roky). à Zde onemocní a zároveň napíše tři nejvýznamnější díla.
 • Po návratu do Prahy neznámý a zde také umírá na TBC
 • V Praze pohřeb, kde mu B. Němcová položí na rakev trnovou korunu jako znamení mučedníka.

 

Vliv na dané dílo

– irská a řecká mytologie

– národní obrození

– absolutistická vláda R-U

 

Vliv na tvorbu

příklon k Rusku (zde také rok jako vychovatel) poté však mění názor.

– odpor proti R-U

 

Další autorova tvorba

– tvořil především kritická a satirická díla (výsměch a ironie), politicky zaměřená proti R-U režimu.

CESTOPIS – Obrazy z Rus

EPIGRAMY (báseň výsměšná) – pět oddílů: Církvi, Vlasti, Múzám, Světu, Králi.

TYROLSKÉ ELEGIE – satira o zatčení, z vyhnanství v Brixenu)

KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA (kritika ruského cara)

KRÁL LÁVRA

 

Dílo:

a) Literární druh – skladba, poezie

b) Literární žánr – satirická alegorická báseň

— alegorie = jinotaj (něco skrytého)

c) Literární směr – realismus (střízlivé zobrazení člověka a společnosti)

národní obrození (Němcová, Erben, Mácha, Tyl…) – snaha pozvednout český jazyk a národního vlastenectví.

d) Forma psaní – er forma – vypravěčem je autor (vnější nezávislý pozorovatel)

e) Čas a místo – čas není blíže specifikován, místo Irsko a přeneseně Čechy.

f) Kompozice

kratší rozsah – v závěru přináší autor mravní ponaučení

chronologická postupnost

 

Postavy

Král Lávra – oblíbený irský král, považován za hodného, ale kvůli uším má sklon ke krutosti.

Holič Kukulín – mladý, utrápený s potřebou svěřit se, nezkušený udržet tajemství.

 

Děj:

Král Lávra se nechával stříhat své dlouhé vlasy jedenkrát ročně a poté dal holiče oběsit. Letos přišla řada na mladého Kukulína, syna chudé vdovy. Když ho vedli na popraviště, vrhla se vdova ke králi a vyčetla mu krutost. Král si však zakládal na své dobrotivosti a proto jí vyhověl a učinil Kukulína dvorním holičem. Mladík musel slíbit, že zachová tajemství a nikomu ho neprozradí.

Mlčení Kukulína trápilo a proto se radil s poustevníkem, který mu doporučil, aby tajemství našeptal do staré vrby u řeky. Král pořádal ples a pozval si kapelu. Muzikant Červíček cestou ztratil kolíček z basy, a proto si jej vyřezal ze staré vrby.

Na bále basa vyhrávala o tom, že má král dlouhé oslí uši. Od té doby již král uši neskrýval a poddaným se přesto líbil.

 

Hlavní myšlenky

 • nepřímá kritika R-U panovníka
 • kritika k dobrotivému panovníkovi
 • výsměch hlouposti a omezenosti krále (nezáleží na vzhledu člověka, ale na jeho chování a charakteru).

 

Jazykové prostředky

lidový (prostý a jednoduchý), poměrně zastaralý (mnoho archaismů), ale vtipný.

– přirovnání a personifikace

– mnoho hovorových a knižních výrazů

– pohádkové motivy (lidské vlastnosti vrby, nadpřirozené prvky)

 

Rým a verš – text do strof (každá strofa 7 veršů), verš je jednoduchý, rým nepravidelný.

Téma

námět je čerpán ze staré irské pověsti o králi s oslíma.

 

Literární kritika

 

Dobové vnímání díla – dílo bylo velmi oblíbené a je tomu tak i v současnosti

 

Aktuálnost díla – zejména pro svou jednoduchost je dílo svým zpracováním příjemné i pro dnešní čtenáře.

 

Literární historie

 

Politická situace

 – revoluce ve většině evropských měst (1848)

– Všeslovanský sjezd v Praze (povstání potlačeno)

– František Josef I. Rakouským císařem

 

Základní principy fungování společnosti – strach z R-U tajné policie (cenzura…)

 

Další autoři

 • Světový realismus

Charles Dickens – Kronika Pickwikova klubu

Honoré de Balzac – Otec Goriot

Lev Tolstoj – Vojna a mír

Mark Twain – Dobrodružství Hucklberyho Finna

 

 • Čeští autoři národního obrození

            Božena Němcová – Babička

Erben – Kytice

Mácha – Máj

Tyl – Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

Ján Kollár – Slávy dcera


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!