Král Lávra – záznamový arch

Tento rozbor knihy nám zaslala Sára. Další vymazlený rozbor díla najdete [zde].

 

BIBLIOGRAFICKÝ ÚDAJ

 • AUTOR (u filmu režisér): Karel Havlíček Borovský
 • NÁZEV KNIHY/FILMU: Král Lávra
 • PŘEKLADATEL: –
 • FORMA: e-kniha
 • VYDAVATELSTVÍ, MÍSTO A ROK VYDÁNÍ: Carpe diem, Morava 2011
 • LITERÁRNÍ / FILMOVÝ ŽÁNR: satirická básnická skladba

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KNIHY/FILMU

HLAVNÍ TÉMA KNIHY/FILMU (1 věta):

 • O králi, který pro svůj strach dal i zabíjet.

 

OTÁZKY a ÚKOLY K ČETBĚ

Vyberte 1 zajímavou, působivou pasáž z úvodu díla, 1 (zhruba) z prostředku a 1 ze závěru a okomentujte svou volbu (např. zvrat v ději, výstižná charakteristika postavy, působivý jazyk aj.).

  Doslovný citát z textu/filmu Komentář ke zvolené pasáži
Úvod Jenom jednu slabost

ten král dobrý měl,

že jest na holiče

tuze zanevřel,

dal se holit jenom jednou v roce,

dlouhé vlasy po krku široce

nosil jak roj včel.

–          Vystihuje pointu básně

–          Líbí se mi styl veršů

–          Krásné přirovnání „jak roj včel“

–          Vystihuje povahu krále

Střed Všem se kázal vzdálit,

jen sám Kukulín

povolán ku králi,

bledý jako stín;

král tu sedí, na klíně korunu:

„Přistup, synku, blíže sem ke trůnu

i pod baldachýn.

 

 

 

–          Ukazuje dobré srdce krále

–          Kukulín je asi výjimečný

–          Slovo baldachýn je mi neznámé, ale myslím si že je to něco jako závěs po obvodu lože

Závěr Co nyní celý svět

věděl od basy,

nebylo nic platno

skrývat pod vlasy,

tak král Lávra nosil po tom bálu

svoje dlouhé uši bez futrálu

po všechny časy.

–          Zde je vidět pochopení lidu k jeho velkém tajemství, ale zároveň výčitky vůči každoročnímu popravení nevinného holiče

–          Dokazuje se zde že vzhled není nad rozum

 

 

B) ČTENÁŘSKÝ ZÁŽITEK A ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI

Otázka/otázky: Už jste někdy četli/viděli dílo podobného charakteru? Pokud ano, uveďte název a autora. V čem se díla shodují, příp. liší?

 • Moje odpověď: Ano, viděla jsem pohádku „Tři veteráni“, kde je princezna s rostoucím nosem. Nejprve se ho snaží skrývat, ale později dosáhne neuvěřitelných rozměrů.
 • Scénář vznikl na motivy pohádky Jana Wericha.
 • Shodují se v nelickostech. (dlouhý nos, Oslí uši)
 • Neshodují se však v původu jejich existence. (princezna lhaní, král asi od narození)

 

Jak se vám kniha četla (sledoval film)? Co vám event. četbu (sledování) ztěžovalo, znepříjemňovalo? Co vás naopak vtáhlo, pohltilo?

 • Moje odpověď: Dobře, ale stěžovali mi to staré výrazy pro určitá slova. Vtáhlo mě do děje téma a vtipné podání krále + záhada popravování.

 

V čem je kniha/film podle vás aktuální, nadčasová? Buďte co nejvíce konkrétní.

 • Moje odpověď: Kniha je nadčasová díky skrývání uší (nedokonalostí). Pořád se řeší kdo, co má na sobě nedokonalého a snaží se to zamaskovat nebo vylepšit. Například: pupínky, velké pihy, malé rty (botox) atd…

 

Vymyslete a napište jednu otázku, kterou byste položili autorovi knihy/režisérovi filmu.

 • Moje odpověď: „Máte nebo měl jste nějakou nedokonalost za kterou se stydíte a zakrýváte ji?“

 

C) POSTAVY

Otázka/otázky: Jak se v průběhu knihy měnily (vyvíjely) jednotlivé postavy? Jak se měnila jejich povaha, chování, pohled na svět? Proč se měnily? Jací lidé nebo události měli na změnu vliv?

 • Moje odpověď: Měnilo se chování krále, nejprve byl rozhodnutý nikomu o uších neříct a ten kdo o tom věděl (holič), byl popraven. Při popravě už zmíněného Kukulína, přesvědčila krále jeho matka.

 

Co byste udělali jinak, kdybyste byli v kůži některé z postav?

 • Moje odpověď: Neschovávala bych své dlouhé uši pod vlasy tak dlouho, aby ch kvůli nim popravovala holiče

 

Vymyslete a napište jednu otázku, kterou byste položili některé z postav.

 • Položila bych otázku matce Kukulína: „Jaký jste měla pocit, když váš syn stál na popravišti?“

 

D) PROSTŘEDÍ

Otázka/otázky: Ve které pasáži nebo části knihy sehrává prostředí velmi důležitou úlohu? Popište ji.

 • Moje odpověď: Královský bál byl jeden z nejdůležitějších prostředí, bylo tam hodně lidí a když basa prozradila tajemství krále, věděl to každý.

 

E) DĚJ, JAZYK A STYL

Otázka/otázky: Napište 1 větu/souvětí, verš/ z přečtené knihy, která vám připadala dokonalá, skvěle propracovaná.

 • Moje odpověď: Král dal hned Červíčka s basou vyhodit, bylo však již pozdě basu oběsit.

 

Použijte 3 slova, kterými byste popsali autorův styl.

 • Moje odpověď: zajímavý, epický, staromódní


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!