Krysař – Interpretace literárního díla

 

   Kniha: Krysař

   Spisovatel(ka): Viktor Dyk

   Přidal(a): efka.havlickova

 

 

Novela byla poprvé uceleně vydána r. 1915 (dílo vycházelo pod jiným názvem již v letech 1911-12 v časopise Lumír) – střední období autorovy tvorby; podruhé vydáno s úpravami v roce 1923; česká moderna.

 

Literární historie

 • Společensko – historické pozadí

Politická situace

 • 1914 – 1918 probíhá 1. sv. v.
 • Značné vlastenectví

Literární směr doby

 • Probíhalo období české moderny ovlivněné symbolismem
 • Moderní revue – časopis, který se věnoval současné literatuře (domácí i překladové), výtvarnému umění, umělecké kritice a teorii. Vycházel mezi lety 1894–1925 a ovlivňoval několik generací moderních autorů a překladatelů, soustřeďovala básníky a prozaiky symbolismu a dekadence (90. léta 19. stol.)

 

Redaktoři:

 • Arnošt Procházka, Viktor Dyk, Jiří Karásek ze Lvovic – Sodoma, Zazděná okna, Jarmil Krecar – báseň Dvojice, František Kobliha – Panna a jednorožec; okruh MR: Karel Hlaváček – Pozdě k ránu

 

 • Manifest české moderny – vyšel roku 1895 v časopise Rozhledy. Byly v něm formulovány představy a požadavky nové generace umělců. Autoři, kteří ho podepsali, prosazovali individualismus v literatuře a požadovali právo na osobité pojetí tvorby. Mimo jiné mezi ně patřili F. X. Šalda – Boje o zítřek, František Václav Krejčí (eseje), Antonín Sova – Květy intimních nálad, Otokar Březina – Tajemné dálky, Josef Svatopluk Machar – Satiricon, Vilém Mrštík – Santa Lucia, Josef Karel Šlejhar
 • Anarchističtí buřiči – generace českých spisovatelů, která se začala tvořit na počátku 20. století v době upadajícího vlivu lumírovců a vrcholícího symbolismu a dekadence představitelů České moderny, mnoho z nich Moderní revue, ale s ním se brzy rozešli; ovlivněni filozofií Friedricha Nietzscheho. Opovrhovali soudobou společností, její konzervativní morálkou a spořádanou existencí, propagovali přirozenou lásku, detabuizovali sexualitu, kritizovali tradiční manželství, vedli bohémský život, Autoři: Viktor Dyk, František Gellner – Po nás ať přijde potopa!, Fráňa Šrámek – Života bído, přec tě mám rád, Karel Toman – Torzo života, S. K. Neumann – Satanova sláva mezi námi, Petr Bezruč – Slezské písně, Rudolf Těsnohlídek
 • Novoklasicismus – klade důraz na intelekt (rozum, schopnost myšlení), přísně vyváženou formu, svébytný tvar uměleckého díla, podporoval jej např. kritik F.X. Šalda – směřoval v této době od individualismu k řádu, k nadosobnímu poslání umění, typické rysy: stylová jednota, přesnost a precizní vyjádření, kompoziční vyváženost, nevyzdvihuje cit, ale intelekt, nadčasové jevy, důraz na svébytný tvar uměleckého díla, soustředění k souvislé epické linii, spád děje, neosobní vypravěčský styl, Autoři: FR Paul Valéry – Hřbitov u moře, USA T.S. Eliot – Pustá země, RUS Osip Mandelštam

 

Kontext dalších druhů umění:

 • HUDBA: Antonín Dvořák (1841-1904); MALBA: Alfons Mucha (1860-1939); Mikoláš Aleš (1852-1913); Vojtěch Hynais (1854-1925) – autor opony Národního divadla; Josef Čapek (1887-1945); František Kupka (1871-1957); Max Švabinský (1873-1962); SOCHAŘSTVÍ: Josef Václav Myslbek (1848-1922)

 

Autor – životopis

 • Viktor Dyk (1877-1931) – český básník, prozaik, dramatik, publicista a politik, v mládí představitel tzv. generace anarchistických buřičů
 • se 31. prosince 1877 v Pšovce u Mělníka
 • gymnázium v Praze (jeho učitelem zde byl Alois Jirásek) → práva na UK
 • Poté novinářem a spisovatelem
 • Od r. 1907 (až do smrti) se podílel na časopise Lumír
 • 1911 začal být politický aktivní
 • Za 1. svět. války byl součástí protirakouského odboje a byl vězněn za anarchistickou literární činnost (1916-17)
 • Od r. 1918 byl redaktorem Národních listů a podílel se na založení politické strany Československá národní demokracie → ve volbách r. 1920 byl zvolen poslancem → od r. 1925 byl senátorem (až do smrti)
 • 1928 se oženil
 • Zemřel r. 1931 na mrtvici při plavání v Jaderském moři (Chorvatsko); ZAJÍMAVOSTI: patřil mezi hlavní odpůrce a kritiky prvorepublikové hradní politiky a jejích hlavních představitelů, T. G. Masaryka a Edvarda Beneše; byl vášnivým šachistou

 

Autorova tvorba

Ve svých dílech často využíval satiru, pravidelný rytmický verš, paradoxy; díla obsahují jasnou pointu

Poezie

 • ironický kritik poměrů, sarkasticky úsečný, vlastenecky zanícený
 • Síla života – 1898
 • Marnosti – 1900
 • Satiry a sarkasmy – 1905 (politická satirická poezie)
 • válečná tetralogie: – hlavní myšlenka – národní (státní) samostatnost, vyjadřuje obavy o osud národa, varuje před zradou a vyzývá k odvaze
 • Lehké a těžké kroky – 1915
 • Anebo – 1917
 • Okno – 1921
 • Poslední rok – 1922

 

Próza

 • Píseň o vrbě – 1908 – sbírka povídek
 • Příhody – 1911 – sbírka povídek
 • Krysař – 1915
 • Prsty Habakukovy – 1925 – román

 

Drama

 • Zmoudření Dona Quijota – 1913, prem. 1914, výrazný vliv symbolismu, zmoudření = ztráta iluzí, smrt)
 • Zvěrstva – 1919, divadelní hra

 

Inspirace daným literárním dílem

Dramatizace

 • Několikrát jako divadelní hra
 • V Divadle Kalich jako muzikál
 • Zfilmováno 1985 jako animovaný film
 • Zfilmováno 2003

 

Vliv na literární vývoj

 • Dílo je naplněním estetických principů novoklasicismu. Dočasně ovlinilo tvorbu bratří Čapků, Františka Langera nebo Otakara Theera

 

Literární teorie – forma a obsah

 • Forma – obecná charakteristika
 1. Literární druh – epika
 2. Literární žánr – historická novela
 3. Literární směr – česká moderna – novoklasicistní novela s prvky romantismu

 

 • Forma – organizace jazykových prostředků
 • Psáno v er-formě (autor je vypravěč)
 • Spisovná čeština
 • Opakování vět nebo slovních spojení ve vypjatých okamžicích
 • Úsečnost – vyvolává napětí
 • Krátké věty a souvětí
 • Personifikace (vody pomíjejí a šeptají..)
 • Řečnické otázky
 • Symboly – měšťané – lakota, povrchnost
 • dítě a blázen –citovost
 • Krysař – romantický hrdina
 • Kontrasty – láska Krysaře a Agnes x povrchní lidé z Hameln
 • rozpor: touha x realita   – Agnes
 • město x volný svět kolem
 • Věty mají pouze podstatné části děje, postavy osudově formované
 • Přirovnání (A její oči zazářily touto jistotou, lijící se v srdce, jako vůně májového Večera lila se do oken.)
 • Přímá řeč – málo se vyskytuje
 • Neoklasicistní prvky smíchané s romantismem, ovlivněno i symbolismem

 

Obsah – tematická výstavba

Kompozice

 • Dílo rozděleno na 26 kapitol označených římskými číslicemi
 • Chronologická kompozice vyprávění – přímá návaznost děje

 

Postavy

 • Krysař – člověk beze jména, tajemná samotářská postava (tajemnost vadí občanům – považují ho za méněcenného), osamělý, protože nikdy necítil žádný cit (dokud se nezamiluje do Agnes), individualistický a romantický hrdina, píšťala, kterou může ovládat krysy (pokud zapíská silně – i lidi)
 • Agnes – prostá obyvatelka Hameln, zamiluje se do Krysaře, čeká dítě s Kristiánem, ale nechce ho – spáchá sebevraždu
 • Sepp Jörgen – chudý rybář, prostoduchý, ale ne hloupý, trvá mu déle, než něco pochopí (dojde mu to až druhý den), ostatní se mu vysmívají, opovrhují jím, žije sám, zažívá neustálé naschvály od ostatních, odolá zvuku píšťaly (poslechnout ji chce až další den) a postará se o kojence, udrží ho realita, neumí si vytvořit sen
 • Páni radní – vesničany uznáváni radní, potřebují pomoc krysaře, nechtějí mu následně vyplatit částku

 

 • Na postavách Dyk kritizuje a zesměšňuje lidské vlastnosti, kterými opovrhuje – duševní nízkost, krutost, zneužívání veřejných funkcí, lhostejnost k zoufalství bližních apod.

 

 

Časoprostor

 • Ve středověku (původní německá pověst, ze které Dyk vycházel, se odehrává ve 13. století)
 • Německé městečko Hammeln

 

Děj

Děj se odehrává v německém městečku Hameln, kam je povolán krysař, aby zahubil místní krysy → zoufalí radní souhlasí s peněžní odměnou → krysař se ve městě zamiluje do dívky Agnes, která je prvím člověkem, který opětuje jeho city → ostatní ho, stejně jako prostšího rybáře Jörgena, považují za méněcenného → krysař vykoná svou práci (vyvede svou píšťalou krysy z města a navede je do propasti) → radní mu však nechtějí zaplatit plnou částku, protože se domnívají, že neodvedl příliš těžkou práci → krysař se s nimi pohádá a navíc zjišťuje, že jeho milá Agnes čeká dítě s Kristiánem → znechucený odchází z města, ale brzy se kvůli lásce k Agnes vrací → po návratu zjistí, že Agnes mezitím ze zoufalství spáchala sebevraždu → kvůli promarněné lásce a znechucení nad společností všechny obyvatele města odvádí pomocí své magické píšťaly do propasti, kde všichni umírají → dobrovolně umírá i on sám → jediný, kdo přežije, je slabomyslný rybář Jörgen → vše mu dojde až druhý den a chystá se tedy skočit za ostatními do propasti, ale najde opuštěné novorozeně, kterého se ujímá a snaží se mu najít matku

 

 • Obsah – hlavní myšlenka
 • Kritika společnosti – falešné předsudky a morální chyby; kritika a zesměšnění měšťanů

 

Literární kritika

 • Dobové posouzení

Podpoření popularity autora

 • Posouzení díla z dnešního literárního kontextu

Nadčasové dílo, velmi oblíbené -> mnoho dramatizací

Téma morálně zkažené společnosti (nehledě na historické podání díla) je i dnes bezpochyby velice aktuální


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!