Krysař – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Přidal(a): daniss95

Zasláno na Studijni-svet.cz   –   Více rozborů na Rozbor-dila.cz

 

Autor:
Viktor Dyk (1877 – 1931) byl českým významným spisovatelem a politikem. V mládí se řadil k tzv. anarchistickým buřičům, později se jeho tvorba stávala nacionálně orientovanou. Dyk se před první světovou válkou podílel na protirakouském odboji, za literární činnost s tím spojenou byl i vězněn. Později se stal politickým činitelem a jedním z odpůrců takzvané hradní politiky. Tu prosazovali T. G. Masaryk nebo E. Beneš. Dyk zemřel na srdeční zástavu, při koupání se v Chorvatsku. Krysař je vydán rok po první světové válce.
Mezi jeho další díla patří například báseň „Soumrak u moře“, kde předpověděl svou smrt, či „Pohádky z naší vesnice“.

 

Společensko-historické pozadí:
Doba první světové války a následného rozpadu Rakousko-Uherska, který sebou přinesl i vznik samostatné Československé republiky

 

Obecná charakteristika díla:
Literární druh: epika
Literární žánr: novela

 

Jazykové prostředky:
Dílo je psáno výhradně spisovnou češtinou. Využití personifikace a řečnických otázek. Použit zde byl styl popisný, charakterizační i úvahový.

 

Tematická výstavba:
Psáno v Er formě, chronologicky, na motivy staré německé pověsti. Krysař přichází od města, jako již do mnoha před ním. Za vyhnání krys z něj je mu slíbená velká finanční odměna. On svou práci vykoná a očekává peníze. Ty se mu však konšelé rozhodnou nedat, zdá se jim, že pro tolik peněz udělal málo práce. Krysař se chce pomstít ji, i celému městu, ale neboť se v předešlém ději zamiloval do dívky Agnes, která ve městě žije, rozhodne se je ušetřit. Očekává nyní, že bude žít s Agnes, tak však brzy porodí dítě svého druhého milence, Dlouhého Kristiána. Jelikož ona Krysaře taky miluje, a cítí, že jej tímto početím zradila a že mu ublížila, neustojí to a skočí do hluboké propasti za městem, o které jí kdysi její babička vyprávěla pohádky. Když to krysař zjistí, je zničen a rozhodne se nyní městu, které mu přineslo tolik bolesti, pomstít. Zahraje na svou píšťalu a odvede je k propasti, do které je nechá spadnout. Nakonec tam skáče i on sám. Jediný kdo přežívá je Sepp Jorgen, rybář který je pomalý ale díky tomu, a díky jeho životu vyloučenému ze společnosti, je čistý, nezkažený. Ten do propasti neskočí hlavně proto, že spíš než na Krysařovu píšťalu se soustředí na pláč dítěte, které Agnes počala a vydává se jej zachránit.

 

Postavy:
Krysař – Je obyčejný mladý muž, kterému jde hlavně o to, aby přežil. Jelikož je vyloučen ze společnosti, chová k ní zášť. To se však mění poté, co najde ve městě lásku.
Agnes – žena, která má s Krysařem milenecký vztah. Bohužel jej má i s Dlouhým Kristiánem, se kterým jej měla ještě před Krysařem. Je hodná a velmi citlivá, neunese to, že ve svých očích Krysaře zradila.
Sepp Jorgen – je pomalu myslící rybář, který díky své odloučenosti od lidí ve městě zůstává nezkažený.
Obsah díla: Děj začíná Krysařovým příjezdem do města, kde se dohodne s městskou radou konšelů, že za odvedení všech krys z města dostane od nich docela velkou částku peněz. Poté si jde prohlédnout okolí města, které je dle mého názoru propisováno jako nanejvýš krásné a zajímavé. Potkává zde i Seppa Jorgena. Rybáře, který má pomalé chápání, díky čemuž je ze společnosti vyděděn, podobně jako krysař díky svému údělu.

 

Dalšího dne Krysař pomocí své kouzelné flétny vykoná bez obtíží to, co radním slíbil a vrací se zpět k Agnes, u níž je ubytován. Nějakou dobu čeká na peníze od konšelů a během toho se s Agnes do sebe zamilují. On se pak dozvídá od Konšelů, že tolik peněz mu nedají, jelikož si je podle nich nezasloužil. Pohádá se s nimi a rád by se pomstil, díky lásce k Agnes, která změnila jeho povahu, to však neudělá.

 

Brzy se však stane další nemilá věc, když Agnes porodí dítě svého předešlého milence. Krysař je rozzloben a chce město opustit, uvědomí si však, že bez Agnes již být nechce, že nechce být takovým, jaký býval. Vrací se do města a zjišťuje, že Agnes spáchala sebevraždu a její matka se zbláznila.

 

Rozzlobený Krysař se ztrátou lásky proměňuje ve stejnou osobu, jakou byl dřív. Použije píšťalu a celé město odvede k propasti, do níž Agnes sočila, a shodí je do ní. Poté tam skočí i on sám, neboť na tomto světě již takhle nechce žít.

Jediný přeživší je Sepp Jorgen, který sice slyší píšťalu, ale díky tomu, že vyděděním ze společnosti zůstala jeho osobnost nezkažená, přehluší její tóny nářek dítěte. Toho, které Agnes porodila. Vydává se za ním, a když vidí, že je celé město prázdné, jde mu najít ženu, jež by jej nakojila.

 

Hlavní myšlenka: 
Viktor Dyk převzal starou německou pověst, kritizující majetnické a nepřátelské sklony lidí ze společnosti, ke společenským vyděděncům, a přidal do ní námět lásky. Podle mého osobního názoru nechtěl tímto dílem na nic poukázat. Zkrátka se mu německá pověst líbila a jako velký nacionalista j chtěl přiblížit českému lidu. Jelikož se mu však zdála trochu moc morbidní, přidal do ní námět lásky, který drsný děj originálního Krysaře zjemňuje.

 

Kritika a aktuálnost:
Na toto Dykovo dílo vznikl i český, stejnojmenný muzikál, napsaný Danielem Landou. Dále pak i několik filmových adaptací.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!