Kulička – rozbor knihy

 

   Kniha: Kulička

   Spisovatel(ka): Guy de Maupassant

   Přidal(a): 605Ver

 

Informace o autorovi – Guy de Maupassant (1850 – 1893)

 • Francouzský povídkář, romanopisec a dramatik
 • Napsal přes tři sta povídek, šest románů, tři divadelní hry a tři cestopisy
 • Nejčastější témata jsou láska, příroda, spor, hrůza, strach a šílenství
 • Představitel realismu a naturalismu
 • Umírá na duševní chorobu
 • Díla:
  • U Tellierů – povídka
  • Slečna Fifi – povídka
  • Miláček – román
  • Silná jako smrt – román
  • Domácí mír – divadelní hra

 

Období vzniku, literární směr, podobná díla/autoři

 • 1880
 • Naturalistické – podrobné popisy drastických momentů, zachycuje nezkreslenou realitu, převládá pesimismus a kritika

 

Hlavní téma

 • Popisuje situaci po válce, kdy lidé z vyšších vrstev donutí pro svůj prospěch, ženu ke špatné věci a neuvědomují si, že ji tak ublížili.

 

Obsah

 • V začátku díla je popis Francie, po které se potulují němečtí vojáci, kteří se chovají jako zvířata. Jednoho toho mrazivého rána se v dostavníku, který jede do Havru, setkají tři manželské páry, dvě jeptišky, demokrat Cornudet a Alžběta Roussetová, přezdívaná Kulička, která je děva. Jejich vůz se dal do pohybu, cesta je velice dlouhá, protože neustále zapadávají ve sněhu. Všichni už mají hlad, jediná Kulička má s sebou koš s jídlem. Dá se do jídla, všichni na ni zírají, když pak se s nimi podělí. Večer dostavník zastaví skupina pruských vojáků a jsou nuceni přespat v blízkém hotelu. Doklady jim zkontroluje německý důstojník zjistí, že Alžběta je děva a vyžádá si ji, ta ho ovšem odmítne, protože je to vlastenka. Když druhý den vstanou a chtějí vyrazit, jejich vůz není připraven a koně jsou ve stáji. Německý důstojník jim zakázal odjet. Takhle tam stráví několik dní, protože Kulička ho neustálé odmítá. Ostatní už začínají být nervózní a tak psychickým nátlakem donutí Kuličku, aby se s ním vyspala. Následující ráno je vůz připraven a oni se vydají na cestu. Po cestě si lidé vytahují své jídlo a jí, Kulička si své jídlo zapomněla a nikdo ji nenabídne, protože ji teď opovrhují. Dlouho se přemáhá aby udržela pláč, nakonec se však neovládne a rozpláče se.

 

Charakteristika hlavních postav, případně lyrického subjektu

 • Alžběta Roussetová – přezdívaná kulička, je prostitutka, malá, hodná, obtloustlejší, krásná, obětavá a citlivá
 • Hrabě Hubert de Bréville – bohatý, je členem městské rady, diplomat, slušný
 • Hraběnka de Bréville – bohatá, dobře vychovaná, umí lidi dobře pohostit, vypadala skvěle
 • Cornudet – demokrat, alkoholik, měl zrzavý plnovous, byl hodná a ochotný
 • Follenvie – dobře živený majitel hostince
 • Pan Loiseau – vlastnil obchod s nekvalitním vínem, vychytralý a veselý
 • Paní Loiseauová – rázná, velká a silná
 • Jeptišky – velmi tiché, pokorné (starší – dolíčkovatá tvář, mladší – slabounká a hezká)
 • Pan Carré- Lamadon – vlastnil 3 přádelny bavlny
 • Paní Carré- Lamadonová – mladá, malinká, milá a hezká
 • Důstojník – pruský důstojník, tvrdohlavý, nadržený

 

Časoprostor

 • V Prusku, v době francouzské války (1870) v Normandii

 

Kompozice

 • Chronologická – události jdou po sobě tak, jak se staly

 

Literární druh a forma

 • Epika – literární děj založený na ději
 • Próza – věty

 

Literární žánr

 • Povídka – kratší rozsah

 

Zajímavosti, vliv díla, filmy

 • Natočen film v roce 1945 režisérem Christian-Jaque.

 

Jazyk díla, ukázka s rozborem

 • Psáno v er formě
 • Autor používá přímou a hovorovou řeč, objevují se i archaismy
 • Německý důstojník mluví zkomoleně
 • Byla už na Krymu, v Itálii, v Rakousku, a když začala vyprávět, kterých všech válečných tažení se zúčastnila, ukázalo se najednou, že je to jedna z takových vojáckých jeptišek, řízných jako rotmistr, které jsou doma ve vojenském ležení, sbírají raněné uprostřed bitevní vřavy a lépe než plukovník dovedou jediným slovem zkrotit neukázněnou tlupu vojáků; opravdová matka pluku; a její rozbrázděný obličej, poďobaný nespočetnými dolíky, vypadal jako obraz krajiny, kudy prošla válka.
 • Vlastní jména – Itálii, Rakousku
 • Nespisovný výraz – vojáckých
 • Přirovnání – řízných jako rotmistr
 • Rozbrázděný obličej – metafora
 • Jako obraz krajiny – přirovnání
 • Válka prošla – personifikace
 • Najdeme zde mnoho přirovnání a dlouhých popisů, které jsou typické pro realismus.

 

Aktuálnost, vlastní názor

 • Zprvu mě kniha nebavila, ale po dočtení můžu říct, že byla velice dobrá. Dobře se četla, rychle a snadno. Myslím si, že dílo je aktuální i dnes. Velice často se můžeme setkat s jedinci, kteří ve svůj prospěch manipulují s lidmi a donutí je tak udělat něco proti jejich vůli.

 

Zdroje

 • Guy de Maupassant.Guy de Maupassant [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/guy-de-maupassant
 • Kulička.Kulička [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/film/127279-kulicka/bazar/
 • [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z:http://narrativabreve.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Guy-de-Maupassant1.jpg


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!