Lakomec – Moliére – rozbor díla

 

   Otázka: Lakomec – Moliére

   Předmět: Český jazyk

   Zaslal(a): Nicky96

 

 

Téma: Lakomství

Motiv díla: Kritika chorobné touhy po penězích

Časoprostor: V Paříži roku 1970

Kompoziční uspořádání: chronologicky, rozděleno do 5 dějství

Literární druh: Drama

Literární žánr:Komedie

Vypravěč: Vypráví sami postavy

 

Postavy:

Harpagon – Lakomec: Autor na této postavě ukazuje obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat i své nejbližší. Ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, ztrácí chuť k životu a smyslu života. Eliška – Je to dcera Harpagona: je zamilovaná do sluhy Valera. Kleantes – Je to syn Harpagona: je zamilován do Mariany, ikdyž byla velice chudá. Příčí se mu láska k penězům, je tedy pravým opakem svého otce. Čipera – Kleantesův sluha: Dobrým úmyslem pomoct svému pánovi ukradne harpagonovi jeho peníze. Mariana: Chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku. Zamilovala se do Kleanta. Valér – Je to sluha Harpagona: zamilovaný do jeho dcery Elišky. Anselm – Šlechtic: Má si vzít Elišku proti její vůli, na konci díla se ukáže že je to otec Valéra a Mariani.

 

Vyprávěcí způsob:

  • Pomocí dialogů a monologů.

 

Typy promluv:

  • psané v er formě

 

Veršovaná výstavba:-

 

Jazyk. Prostředky a jejich funkce:

  • Často satirický tón, ironie, nadsázka. V tomto díle najdeme i metafory. Je to psané v próze. Je zde používaná spisovná čeština. Spisovný jazyk a slova zastaralá.

 

U básně-typ verše*tropy a figury:

 

Literárně historický podtext-z hlediska autorovi tvorby:

  • Byl zařazen do Evropské literatury 18 století v obdodí Baroka a Klasicismu. Klacisismus byl umělecký směr v Evropě, který vznikl v 2 polovině 17 století ve Francii za vlády Ludvíka XIV. Napodoboval formy antického umění a vyznačoval se systémem estetických pravidel a norem podle klasického vzoru.

 

Obecně-kulturní kontex-jiní autoři*díla, charakteristika doby:

  • V tomto období s ním psali také Pierre Corneille který napsal například Cid. Jean Racine s díle Faidra a  Jean De Lafontaine s knihou Bajky. Moliérova další díla byla například Tartuffe neboli podvodník, Zdravý nemocný a Bezděčný lékař.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!