Literární pojmy

 

   Otázka: Literární pojmy

   Předmět: Český jazyk

   Zaslal(a): 258456

 

EPIZEUXIS

 • opakování stejného slova nebo slovních spojení

 

NEOREALISMUS

 • vznik v Itálii, návrat k realismu, důraz na hodnověrnost, dokumentárnost

 

ABSURDNÍ DRAMA

 • umělecký směr, zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou, proti bezmoci, dialogy postrádají logiku

 

BEATNÍCI

 • 50.-60. léta v USA, šokující móda, drogy

 

ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI

 • v Anglii 50.léta, opak beatníků, vysokoškoláci, nakonec splynou se společností, kterou kritizovali

 

PERONIFIKACE

 • zosobnění, druh metafory, připisují se vlastnosti živých neživým věcem

 

DIALOG

 • rozhovor dvou a více lidí

 

EXISTENCIONALISMUS

 • vždy po válce, člověk zdecimovaný životem zbavený všech iluzí

 

NOVÝ ROMÁN

 • Francie 50.léta, útočí proti základním složkám románu, proti ději a postavě

 

ŘEČNICKÁ OTÁZKA

 • otázka, která nevyžaduje odpověď a ani není očekávána

 

INVERZE

 • obrácení slovosledu

 

NATURALISMUS

je umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu 70. let 19.století Francie, krajní směr realismu)

 

OXYMORÓN

 • spojení slov, jejich

 

ROMANTISMUS

 • umělecký a filozofický směr, základními kameny jsou cit, individualita a duše

 

POVĚST

 • jádro příběhu může být pravdivé, díky přepravování mezi lidmi se dramatičnost a líbivost domýšlí, proto ztrácí na věrohodnosti

 

LEGENDA

 • literární žánr, většinou o význačné osobě, vyskytují se zázraky a postavy křesťanské historie

 

EXODUS

vypráví o odchodu Izraelitů z Egypta pod vedením Mojžíše, druhá kniha Starého zákona

 

MÝTUS

 • dává odpovědi, aniž by kladl otázky, typicky báje

 

Více literárních pojmů najdete zde:


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!