Základní ekonomické pojmy

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Zaslal(a): Lenka Zajícová

 

 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

 • podstata, význam, funkce účetnictví, zákony upravující tržní ekonomiku

 

Účetnictví = písemné zaznamenávání hospodářských jevů v peněžních jednotkách

musí obsahovat:

 • informace o nákladech a výnosech → hospodářský výsledek
 • informace o majetku firmy a jeho závazcích

 

Funkce účetnictví:

 • rozhodování a řízení firmy (pro management)
 • hospodárnost – zjištění HV (pro management)
 • ke kontrole majetku firmy (pro management)
 • funkce daňová
 • důkazný prostředek u vedení sporu

 

Právní normy:

 • české účetní standardy
 • vyhlášky ministerstva financí (nejdůležitější 500/2002 Sb.)
 • zákon o účetnictví – účetnictví musí být:
  • úplné – do úč. musí být zaznamenávány všechny účetní případy
  • průkazné – úč. případy musí být doložen úč. doklady
  • správné – musíme respektovat všechny platné zákony a vyhlášky
  • za správnost odpovídá podnikatel!

 

účetní období – kalendářní nebo hospodářský

úč. se vede v české měně (př. fa ze zahraničí, kurzové rozdíly)

úč. se vede ode dne vzniku do dne zániku

úč. se vede za firmu jako celek

úč. se vede ručně nebo na počítači

 

Účetnictví vedou úč. jednotky

PO vždy

FO se stane úč. jednotkou, pokud:

 • a) překoná obrat 25 milionů (př. 2012 → obrat 25 mil. → 2013 úč. jednotka – pořád daň. evid. → 2014 účetnictví – min. 5 let)
 • b) se rozhodla dobrovolně (účetnictví se vede od nového roku )
 • c) FO je zapsána do obchod. rejstříku (ode dne zapsání do OR)

 

Daňovou evidenci vedou FO, které nejsou úč. jednotkou

 

 

Účetnictví

·         upravuje zákon o účetnictví

·         vedou úč. jednotky

·         výnosy – náklady = HV

·         komplexnější pohled na hospodářství firmy

 

Daňová evidence

 • upravuje zákon o daních z příjmu
 • vede FO, která není úč. jednotka
 • příjmy – výdaje = HV
 • slouží k zjištění základu daně

 

Druhy účetnictví

 • finanční
  • ucelený soubor informací o N, V, majetku, závazcích,,..
  • úč., které se předkládá externím uživatelům (banka, FÚ,…)
 • manažerské
  • podrobnější, záleží na firmě, nepředkládá se, slouží k rozhodování a řízení firmy
  • využívá různé obory (kalkulace cen, vnitropodnikové úč.,…)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!