Máj – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Máj

   Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha

   Přidal(a): Ronniee

 

 • vnik díla: polovina 19. století
 • literární druh (poezie, próza, drama): lyricko-epická poezie (lyrika převažuje)
 • literární žánr: básnická povídka, poéma
 • směr: romantismus – znaky v díle: stesk po dětství (chápáno jako ideál = nejšťastnější doba života, stesk po něčem nepojmenovatelném, jedná perspektiva – smrt, život je předem dán osudem, téma ztracené lásky

 

 • další autoři: Hugo, Puškin
 • biografické prvky: autor se na konci povídky lituje, splývá s Vilémem, loučí se s místem se svým dětstvím, vstup do manželství

 

 • složení díla (kapitoly, hlavy, díly): 4 zpěvy + 2 intermezza
 • kompozice (chronologická, retrospektivní): retrospektivní (vzpomínky) i chronologická
 • forma (ich, er): er- forma, na konci ich- forma – promlouvá Mácha

 

 • kdy a kde se dílo odehrává: na jaře ve Středních Čechách
 • námět: využití lidové slovesnosti (stará převyprávěná pověst), vysoká úroveň textu, nadčasové problémy, obrat k subjektivitě = tragické životní pocity, milostné deziluze, ztráty ideálů, nicota, smrt, nešťastná láska, kontrast, souznění s přírodou

 

 • anotace díla:
 1. Prvomájová noční krajina, Jarmila čeká na Viléma, utopí se
 2. Vilém je ve vězení – jeho příběh + filosofická linie – zamýšlí se nad smrtí, koncem lidského života
 3. o půlnoci kněží připravují Vilém na popravu, popis noční krajiny
 4. ztotožnění s přírodou, V. vedou na popraviště, loučí se s přírodou, poprava
 5. noc – příroda se loučí se svým pánem
 6. o 7 let později tam sedí Mácha, přemýšlí nad budoucností, závěr oslovení

„Hynku, Viléme, Jarmilo!“

 • vztah autora k ději (zasahování, hodnocení postav): autor často zasahuje do děje, ztotožnění s Vilémem
 • popis prostředí: popis noční přírody, loučí se s Vilémem

 

 • jazykové prostředky: metaforika, kakofonie – „řetězů řinčí hřmot“, kontrasty, neologismy – truchlenec, oxymóron, obrácený slovosled, psáno ve verších, minimalizace děje, rým AB AB, v intermezzu přímá řeč, promlouvá příroda

 

 • vzor Byron – Vězeň Chillonský


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!