Svatý Xaverius – rozbor knihy

 

Rozbor knihy Svatý Xaverius

Spisovatel(ka): Jakub Arbes

Přidal(a): LILI

 

Literárně-historický kontext

Literatura 2. pol. 19. stol. – Májovci, Ruchovci, Lumírovci

 • Doznívá romantismus- Karel Hynek Mácha – Máj
 • J. K. Tyl – Národní hymna
 • individualita, důraz na city, kontrast, nešťastná láska, příroda, hl. hrdina = výjimečný
 • Realismus – popis reality, poznání skutečnosti, popis


Romaneto

 • název vymyslel Neruda, povídka, záhadná zápletka, působí nadpřirozeným dojem, logicky vysvětleno, J. Arbes

 

Rozbor díla: Svatý Xaverius

Lit. žánr:

 • romaneto, vědecko- detektivní s fantastickými prvky

 

Téma:

 • záhada obrazu Svatého Xaveria, poklad ukrytý malířem

 

Motivy:

 • poklad, naděje, dědictví, víra, přátelství, smrt

 

Časoprostor:

 • Malá Strana, Smíchov, Vídeň, v době kdy autor žil

 

Kompozice a výstavba děje: 

 • chronologická, vzpomínání postavy (retrospektivní)

 

Lyrický subjekt:

 • ich forma

 

Básnické prostředky:

 • přirovnání, metafora

 

Jazykové prostředky a slovní zásoba:

 • spisovná čeština, archaismy, odborné výrazy

 

Typy promluv:

 • přímá, nepřímá řeč.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!