Nespravedlivé obvinění – vyprávění

 

   Otázka: Nespravedlivé obvinění

   Předmět: ČJL – slohová práce

   Zaslal(a): skittlez

 

 

Nespravedlivé obvinění

Osnova:

  1. Obvinění a výhružka
  2. Zjištění, že mu nikdo nepomůže
  3. Den, kdy mělo ke všemu dojít
  4. Šťastné objasnění situace

 

Na lístku uvnitř ho kdosi neúhledným písmem obviňoval, že mu dluží spoustu peněz a jestli mu je do deseti dnů nezaplatí, tak mu zapálí dům. Pan Břicháček, ale lístek nebral vážně a ignoroval ho.  Osm dnů byl klid a devátý den byl ve schránce další lístek. Zase byl psaný velice neúhledným písmem, a psalo se v „Jestli přesně za dvacet čtyři hodin nebude na náměstí v popelnici aspoň polovina dluhu, zapálím ti dům“.

Pan Břicháček stěží dopočítal, že je to přesně devět dní o mu dorazil první výhružný lístek. Řekl si! „tohle už není sranda, půjdu na policii.“ Na policii se mu ale lidově řečeno vysmáli, že se jim tohle stává běžně a že to nemusí řešit. Pan Břicháček dostal najednou takový strach, že od policie hned vyrazil do banky. V bace mu, ale nechtěli tolik peněz půjčit, protože neměl skoro žádné příjmy.

Téměř celou noc nespal, nicméně byl natolik zvyklý na svůj dopolední rituál, že i přes to, že byl den, kdy mu mají údajně podpálit dům, vyrazil a obešel náměstí. Prohodil pár slůvek s paní poštmistrovou, zastavil se na kus řeči v řeznictví. Při cestě nazpátek však neviděl žádné sousedy vykukující z oken, bylo mu to divné a zrychlil tedy směrem domů. Už zdálky viděl černý dým z místa bydliště. Málem omdlel, šel dál, jak rychle jen mohl, když uviděl, že dým jde opravdu z jeho domu, rozběhl se k vchodovým dveřím a křičel o pomoc.

Jak je otevřel, uviděl všechny sousedy křičící „překvapení“, v tu chvíli vůbec nechápal co se vlastně děje, najednou se dav sousedů utišil a pomalu rozestoupil do stran a Pan Břicháček uviděl osobu mu povědomou. Osoba řekla „Ahoj tati, všechno nejlepší k tvým padesátým narozeninám.“ Panu Břicháčkovi radostí až slza ukápla. Byl rád, že po velmi dlouhé době vidí svého syna a taky, že mu nikdo nezapálí dům. Ještě ten večer mu syn vysvětlil, že to všechno naplánoval ze strachu. Bál se, že ho otec nebude chtít ani vidět po tom co ho skoro bez rozloučení opustil. Pan Břicháček mu odpustil a syn se k němu nastěhoval, a žili spolu dál spokojený život, jako otec a syn.

 


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!