Obraz Doriana Graye – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Obraz Doriana Graye

   Spisovatel(ka): Oscar Wilde

   Přidal(a): elioli

 

Oscar Wilde

 • dramatik, prozaik, básník
 • představitel dekadence
 • klade důraz na temné stránky vnitřních prožitků člověka
 • cynický postoj ke společnosti, provokace
 • vědomě šokoval společnost svými díly

 

Směr

 • moderní umělecké směry – dekadence (přelom 19. a 20 století) = „úpadek“
 • další směry – impresionismus, symbolismus
 • odpor ke společnosti – útěk do čistého umění
 • zobrazují pocity úzkosti a deprese (pesimismus, pocity zmaru, …)
 • žili bohémským životem – sexuální nezávaznost, alkohol, satanismus
 • lartpourlartismus = umění pro umění – důraz na umění a estetiku
 • vrstevníci ve světě:
  • Rimbaud, Verlain, Rilke, Thomas a Heinrich Mannovi
 • vrstevníci u nás:
  • Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic, Karel Hlaváček (časopis Moderní Revue)

 

Tvorba

 • Strašidlo cantervillské
 • Šťastný princ
 • Jak je důležité míti Filipa

 

Dílo

LITERÁRNÍ DRUH – próza

LITERÁRNÍ ŽÁNR – román s fantastickým námětem

 

TÉMA

 • morálka, osobní zodpovědnost a zkaženost
 • dvojnický vztah mezi románovým hrdinou a jeho portrétem
 • proměna lidské osobnosti, nesmrtelnost
 • osobní souboj, narcisismus

 

ČASOPROSTOR

 • Londýn
 • přelom 19. a 20. století

 

KOMPOZICE

 • chronologická
 • předmluva o dekadentní tvorbě
 • 20 nepojmenovaných kapitol
 • na konci vysvětlivky cizích výrazů, jmen, …
 • dílo začíná seznámením Lorda Henryho s Dorianem Grayem v ateliéru malíře Basilla
 • končí zničením ohavného obrazu, tím Doriana dostihne jeho stáří a umírá

 

JAZYK

 • spisovný jazyk
 • rozvinutá souvětí
 • spousta přívlastků („krása formy, ne obsahu“)
 • dlouhé promluvy o pohledu na svět a společnost (filozofické dílo)
 • popis interiéru
 • ironie, aforismy (stručná vtipná originální myšlenka)
 • archaismy – ruměnec, údobí, …

 

HLAVNÍ POSTAVY

Dorian Gray

 • na počátku nezkušený mravně čistý mladík, ze kterého se postupně stává zvrhlík
 • neobyčejně krásný – zamilovaný do své krásy

 

Lord Henry Wotton

 • aristokrat
 • mistr paradoxů – používá sarkasmy, paradoxy, aforismy
 • podle něj je nejdůležitější krása a mládí
 • velký vzor pro Doriana

 

Basil Halward

 • malíř, romantik
 • očarovaný Dorianovou krásou

 

VEDLEJŠÍ POSTAVY

Sibyla Vaneová – nadaná herečka, romantická, naivní, spáchá kvůli Dorianovi sebevraždu
James Vane – bratr Sibyly, dobrodruh, námořník

 

OBSAH

Příběh se odehrává ve vyšší anglické společnosti. Mladý Dorian Gray všechny okouzluje svou krásou, stejně tak malíře Basila, který mu namaluje portrét. Dorian nad portrétem vyřkne přání věčného mládí, a aniž by o tom věděl, je mu splněno. Stárnutí Doriana přechází na obraz a on stále vypadá mladě. Jeho přítel Henry ho v myšlence věčného mládí a krásy podporuje. Obraz se stává zrcadlem Dorianovy duše a jeho hříchů. Dorian je natolik ovlivněn obrazem a svou krásou, že morálně upadá a stává se zlým. V důsledku jeho činů umírá jeho snoubenka Sibyla, dokonce kvůli obrazu zabije svého přítele a malíře Basila. Nakonec je tak poblázněný, že svádí všechnu vinu na obraz a rozhodne se ho zničit. Když tak ale udělá, prolomí ochranné „kouzlo“ nad svým mládím a umírá. Když najdou jeho tělo, nemohou ho poznat, identifikují ho pouze podle prstenu. Je starý a zničení, zatímco obraz má opět svou původní podobu.

Dílo bylo prohlášeno ve své době za nemorální a mnozí ho odsoudili. Dnes považováno za jeden z pilířů moderní literatury a ovlivnilo mnoho dalších děl.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!