Obraz Doriana Graye – rozbor knihy

 

   Kniha: Obraz Doriana Graye

   Spisovatel(ka): Oscar Wilde

   Přidal(a): Andy

 

 

téma a motiv :
proměna lidské osobnosti; nesmrtelnost; věčné mládí; narcisismus
-smrt, pýcha, lhostejnost, povrchnost, zájem o umění, vzor společnosti

 

časoprostor :
viktoriánská Anglie, Londýn, přelom 19. a 20. století

 

kompoziční výstavba :
chronologická + paralelní  – s dějovými odbočkami (rodina Sybily, Dorianův vkus) + lehce retrospektivní (vzpomínka na Dorianovy opatrovníky)
rozdělení na kapitoly (20), některé připsal Wilde dodatečně, předmluva – autor zde objasňuje svůj záměr = předmluva vyvolala bouřlivé reakce
– expozice : Dorian se setkává s lordem Henrym; -kolize : Dorian začíná přemýšlet o kráse, o stáří;
-krize : Modlitba za věčné mládí, obraz odráží jeho hříchy; -peripetie : Dorian si je vědom svých chyb a chce se napravit; -katastrofa : Sebevražda

 

literární druh a žánr :
druh : epické dílo
žánr :  román (autor jej označoval jako esej)

 

vypravěč :
sám autor, er-forma, časté dialogy ovlivňující děj jsou prokládány krátkými průpovídkami
-dvojakost = obraz vs. Dorian
-neosobní vypravěč = vystupuje v er-formě, zaznamenává chování postav, ale nevidí do jejich nitra


postava :

Dorian Gray – na počátku nezkušený mladík, neobyčejně krásný (modré oči, zlaté vlasy), po čase je pro něj velkou autoritou Henry, jen jeho jediného uznává, zamiluje se do své krásy, vysloví přání zůstat navždy mladý, v díle dokonalý mravní přechod hrdiny – z mravně čistého chlapce se stává zvrhlík

 

další postavy :
Henry Wotton – muž znalý života, velmi rád filosofuje, rád šokuje tehdejší konzervativní společnost,
dokáže s lidmi manipulovat, cynik, který není schopný opravdové, upřímné lásky, má nejdřív na Doriana největší vliv a zkazí ho, postava Wottona je velmi podobná charakterem i názory samotnému Wildovi
-dekadentní aristokrat, jeho mluva se skládá ze sarkasmů, paradoxů.., podle něj není nic důležitějšího než mládí a krása
Basil Halward – malíř, romantik, naprosto učarován krásou Doriana Graye, je do něj zamilovaný,
čestný, nezkažený muž, stojí trochu mimo společnost, nakreslil obraz Doriana
(kniha v tomto směru odráží Wildovu homosexualitu)
Sibyla Vane – mladá, nadaná herečka, velmi naivní, romantická, velmi miluje Doriana, spáchá kvůli Dorianovi sebevraždu
James Vane – bratr Sibyly, lehce neotesaný dobrodruh, námořník

 

vyprávěcí způsoby :
přímá řeč – dialogy
polopřímá řeč?, nevlastní přímá řeč?
nepřímá řeč

 

typy promluv :
pásmo vypravěče = promluva, kterou pronáší vypravěč er-formou
převážně dialogy, možná i monolog

 

jazykové prostředky a jejich funkce :
-vyhledat, pojmenovat, citovat
popis!
slova spisovná -> neutrální (pes), hovorová, knižní, básnická, archaismy, přechodníky, termíny (malířství?)
slova nespisovná -> spíše se nevyskytují, archaismy, slang (malířství, ulice), zastaralé výrazy (údobí, ruměnec..)
+ obohacení o francouzštinu
fce: například – navození atmosféry, napodobení mluvy mládeže, realistické zachycení mluvy určité skupiny lidí

 

tropy a figury a jejich funkce ve výňatku : -nalézt, pojmenovat a citovat
paradoxy, aforismy, odbočky, ironie

 

kontext autorovy tvorby :
poprvé uvedeno v časopise roku 1890, ihned vyvolalo odmítavé reakce


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!