Obraz Doriana Graye – rozbor knihy

 

   Kniha: Obraz Doriana Graye

   Spisovatel(ka): Oscar Wilde

   Přidal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA i LYRIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV. A OBJEVUJÍ SE ZDE I VERŠE.

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. ROMÁN S HOROROVÝMI PRVKY A FAUSTOVSKÉ TEMATIKY

 

Postavy

 • DORIAN GRAY [dorien gray] – nevinný mladík (na začátku)
 • BASIL HALLWARD [basl hólvórd] – malíř
 • HENRY WOTTON [henri vůten] – sir nebo lord

 

Kompozice díla – 20. KAPITOL, PARALELNÍ

 

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

 • SPISOVNÝ, ARCHAISMY (zastaralé výrazy), FRANCOUZŠTINA MODERNÍ JAZYK, BÁSNICKÉ POPISY PŘÍRODY A INTERIÉRŮ A CHARAKTERISTIKY POSTAV, ČASTÉ CITACE

 

V ukázce

 • Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – PRÓZA, KTEROU NAPSAL V ROCE 1891, JE TO JEHO JEDINÝ ROMÁN
 • Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1854–1900 ANGLIE. PROZAIK, DRAMATIK,, BÁSNÍK A ESEJISTA IRSKÉHO PŮVODU.
 • Posuď aktuálnost vyznění – MYSLÍM ŽE V TÉTO DOBĚ SE LIDE KAZÍ DOBROVOLNĚ A ANI SI TO NEUVĚDOMÍ A POKUD ANO TAK JIM TO BÝVÁ JEDNO.
 • Identifikuj kulturní a historické souvislosti – VSTUP DO PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE A SOCIÁLNÍ REFORMY. VZNIK SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 • Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – OSLOVIL ME TÍM JAK JE NAPSANÝ OBČAS TO PŮSOBÍ ODPORNĚ. ALE JE TO ZAJÍMAVÍ  PŘÍBĚH.

 

Postup

 • Směr – DEKADENCE
 • Autor – OSCAR WILDE – HOMOSEXUÁL
 • Dílo – OBRAZ DORIANA GRAYE – ROMÁN S HOROROVÝMI PRVKY …
 • Hlavní myšlenka – TREST JE OČISTA
 • Další autoři – CHARLES DICKENS – OLIVER TWIST, LEWIS CARROLL – ALENČINA DOBRODRUŽSTVÍ V ŘÍŠI DIVŮ

 


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!