Petr a Lucie – Romain Rolland – rozbor díla

 

   Otázka: Petr a Lucie – Romain Rolland

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

 

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. NOVELA ZAMĚŘENÁ PROTI VÁLCE

 

Postavy

  • PETR pochází z bohaté měšťanské rodiny, je nevinný, nenávidí válku; do LUCIE se zamiluje na první pohled; milý, upřímný, uzavřený; mladý a nedokáže zapadnout do společnosti; snílek, co žije snadný život; často se rozčiluje nad světem
  • LUCIE pochází z chudé rodiny; dcera tovární dělnice, živí se malováním obrázků; nemá matku, má těžký život; vnímá svět reálněji oproti PETROVI; nezajímá se o budoucnost, žije přítomností;     chyběla jí matka, ale byla tvrdá, stesk dokázala udržet; baví ji život,      je skromná
  • FILIP PETRŮV bratr; srdečný a vstřícný; jde do války, jeho život je obětován

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY PSANÝ V ER – FORMĚ, 17 KAPITOL.  PROLÍNÁNÍ DVOU DĚJOVÝCH LINIÍ LÁSKY A VÁLKY.

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– DÍLO JE PSÁNO VE SPISOVNÉM JAZYCE A JE TO PROTIVÁLEČNÁ NOVELA

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – NAPSÁNO 1920

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1866 – 1944 FRANCOUZSKÝ PROZAIK, DRAMATIK, ESEJISTA, HUDEBNÍ HISTORIK A LITERÁRNÍ KRITIK. NOSITEL NOBELOVY CENY ZA     LITERATURU!!!(1915)

Posuď aktuálnost vyznění – V TÉHLE DOBĚ KNIHA NENÍ MOC AKTUÁLNÍ PROTOŽE NENÍ VÁLKA NA NAŠEM ÚZEMÍ.

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – OBDOBÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY VE FRANCII

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – Z JEDNOHO POHLEDU JE TO SPÍŠE ROMANTICKÝ PŘÍBĚH DVOU ZAMILOVANÝCH OSOB ALE Z   DRUHÉHO POHLEDU NÁM KNIHA UKAZUJE JAKÉ TO BYLO ŽÍT VE MĚSTĚ NA KTERÉ PADALI BOMBY

 

Směr – VÁLEČNÁ LITERATURA 1. SV.

Autor – ROMAIN ROLLAND – VĚTŠÍ ČÁSTKU ZA NOBELOVU CENU VĚNOVAL NA SNÍŽENÍ ÚTRAP LIDÍ POSTIŽENÝCH 1. SVĚTOVOU VÁLKOU

  • Dílo – PETR A LUCIE – NOVELA, TRAGICKÁ
  • Hlavní myšlenka – TATO KNIHA JE SPÍŠE PSYCHOLOGICKÉHO RÁZU. AUTOR V NÍ POPISUJE NESMYSLNOST A ZMATENOST VÁLKY A POUKAZUJE NA UTRPENÍ A STRACH OBYČEJNÝCH LIDI.
  • Další autoři – ERICH MARIA REMARQUE – NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID, ERNEST HEMINGWAY – KOMU ZVONÍ HRANA


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!