Petr a Lucie – rozbor knihy (3)

rozbor

 

   Kniha: Petr a Lucie

   Spisovatel(ka): Romain Rolland

   Přidal(a): Vendy

 

 

Literárněhistorický kontext díla

Romain Rolland (29. 1. 1866–30. 12. 1944)

 • francouzský prozaik, dramatik a esejista
 • v roce 1915 obdržel Nobelovu cenu za literaturu
 • humanista, protiválečně zaměřený autor, odpůrce fašismu

 

Meziválečná próza:

 • zobrazování 1. světové války a světové hospodářské krize
 • ztráta víry v tradice a hodnoty, člověk je osamocen
 • změna ideálů – emancipace ženy

 

Další díla autora:

 • Jan Kryštof – desetidílný cyklus, předválečná tvorba; životní osudy německého skladatele – inspirace životem Beethovena
 • Dobrý člověk ještě žije
 • Život Beethovenův – životopis

 

Další autoři doby:

 • Erich Maria Remarque – německý spisovatel
 • George Bernard Shaw – anglický spisovatel
 • Ernest Hemingway – americký spisovatel
 • Francis Scott Fitzgerald – americký spisovatel
 • Karel Čapek
 • Eduard Bass
 • Karel Poláček

 

Struktura literárního díla

I. část:

 • literární druh – próza
 • literární žánr – novela = příběh soustředěný na jednu událost, bez vedlejších dějových linií; neměnné charaktery postav, sevřený děj a nečekaný závěr
 • téma díla – tragický osud milenců na pozadí první světové války
 • motivy – láska, válka, osud, tragédie, touha po životě
 • časoprostor – leden–březen 1918, Paříž

 

Stručný děj:
V Paříži probíhá první světová válka. Lidé se utíkají schovat před nálety do podzemní dráhy, právě tam Petr poprvé potká Lucii, ale jen se mlčky chytnou za ruce. Petr právě v tom okamžiku, kdy se na ni zadívá, zjistí, že ona je jeho pravá láska. O několik dní později se znovu setkají a začnou spolu trávit spoustu času. Petr ji každý den doprovází do práce. Lucie dělá kopie slavných obrazů, aby uživila sebe a svou maminku. Milenci později začnou ignorovat celý svět, vnímají jen sami sebe, a předstírají, že žádná válka není, a že Petr nemusí odejít na frontu. Na Velký pátek se chystají utvrdit svou lásku svatbou, ale najednou se otřese celý kostel pod bombardováním, milence tak pohřbí mohutný pilíř.

 

II. část:

 • kompoziční výstavba: postup chronologický
 • členění díla – 15 kapitol
 • vypravěčská forma – er-forma
 • postavy:
 • Petr Aubier – mladý student z bohaté měšťanské rodiny, citlivý, ne moc oblíbený u spolužáků, pesimista, nenávidí válku
 • Lucie – chudá, praktická, milá, realistka

 

typy promluv

 • přímá řeč, nevlastní přímá řeč, polopřímá řeč

 

III. část:

 • spisovný jazyk, občas francouzské výrazy

 

Slohové zabarvení:

 • citově zabarvená slova (miláčku, Petříku, trošinku)
 • archaismy (políbivší, maje, zakryvši)

 

Stavba vět

 • krátké věty, věty z hlediska postoje mluvčího (rozkazovací, zvolací, tázací)

 

Tropy a figury:

 • básnický přívlastek (vášnivé zuby, fialové lesy), přirovnání (všechno živé v nich zničí jako dusivá oblaka sopky, aby ho jako slepice), metafora (hlasy zvonů zpívají), metonymie (Paříž volně dýchá), personifikace (vzduch se horečně tetelil, dlažba krvácela), kontrast (láska x válka), symbol (Velký pátek – symbol smrti), hyperbola (chtěl bych vás láskou celou sníst), epizeuxis (Prší, prší, prší), apostrofa (Ó mé drahé, milé tělo! Ó mé srdce!)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!