Petr a Lucie – rozbor knihy (6)

rozbor

 

   Kniha: Petr a Lucie

   Spisovatel(ka): Romain Rolland

   Přidal(a): Baru1

 

 

O autorovi:

 • Narozen roku 1866 mimo Paříž, kam se ale poté s rodinou přestěhovali. Po několika pokusech měl možnost vystudovat elitní školu. Dvakrát se oženil a byl velmi se zajímal o indickou filosofii.
 • V roce 1915 dostal Nobelovu cenu za literaturu díky dílu Jan Kryštof. Dále napsal díla Okouzlená duše, Dobrý člověk ještě žije, Clerambault, životopisy a divadelní hry. Zemřel v roce 1944.

 

Rozbor knihy: Petr a Lucie

 • rok vydání: 1920
 • Motiv a téma: láska mezi dvěma mladými lidmi s tragickým koncem, zbytečnost války
 • časoprostor: leden až březen 1918
 • kompoziční výstavba: děj chronologický
 • literární druha žánr: epika, román, žánr- novela
 • vypravěč: er forma, vševědoucí vypravěč

 

Vyprávěcí způsoby:

 • spisovný jazyk, kratší věty- zvolací, tázací, časté dialogy

 

Typy promluv:

 • přímá řeč

 

Jazykové prostředky:

 • dílo je založeno na kontrastech, ukazujících na lásku a válku
 • kontrast- a nad městem se kdesi vysoko vznášeli váleční draví ptáci. Ale Petr neviděl nic jiného než tu, která byla v něm. A cestou domů držel v ruce dlaň té neznámé.
 • přechodník- Stoje blízko u vchodu do vozu, sevřen kruhem lidských těl, a dýchaje dusný vzduch vycházející z jejich úst, tupě se díval, jak po černých dunivých, klenutých chodbách klouzají zářivé zřítelnice vlaku.
 • epizeuxis – snažil se nevidět, snažil se nedýchat, snažil se nemyslit, snažil se nežít
 • synekdocha- Má dost co dělat, aby pochopil život a odpustil mu.
 • personifikace- Válka. Před čtyřmi lety se tam uhnízdila.

 

Postavy:

 • Petr: syn soudce, z lepší rodiny
 • Lucie- něžná a citlivá, musí se o sebe starat sama, žije pro lásku

 

Obsah:

Petr potká Lucii ve vlaku, kde se jejich ruce setkají a on se do ní okamžitě zamiluje. Jeho přání ji znovu vidět je osudem vyslyšeno a jednoho dne ji v parku zahlédne procházet. Seznámí se a od toho dne se začnou vídat pravidelně. Lucie maluje obrazy, aby se uživila, protože se o ni matka nestará. Petr má za půl roku narukovat do války. Jejich láska má vyvrcholit na Velký pátek, kdy se měli oddat. Ale chrám byl bombardován a pohřbil je pod svými troskami.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!