Petr a Lucie – rozbor knihy

 

   Kniha: Petr a Lucie

   Spisovatel(ka): Romain Rolland

   Přidal(a): Nikola2712

 

1.část
Zasazení výňatku do kontextu díla
Děj se odehrává během dvou měsíců (února a března) roku 1918 v Paříži. Petra nebaví život, protože si uvědomuje, že musí nastoupit na vojnu. Jednoho večera při bombardování Paříže se skrývá v metru, kde narazí na krásnou dívku, do které se na první pohled zamiluje. V jedné chvíli se ocitnou vedle sebe a chytnou se za ruce. Na další zastávce ale dívka bez jediného slova, nebo pohledu na Petra zmizí. Petr na ni ale nemůže zapomenout a proto bloumá ulicemi a snaží se ji najít. Když na ni jednoho dne náhodou narazí, tak není schopen slova. V tu chvíli se dozvídá její jméno a informace o jejím životě. Kvůli válce a smrti otce nedostudovala a živí se jako malířka, která překresluje fotografie, nebo známé obrazy. Od té doby se pravidelně scházejí u fontány a podnikají procházky po Paříži. Nevnímají válku, věčné bombardování Paříže a žijí jen pro sebe. Byli do sebe tak zamilovaní, že si slíbili, že se o Velikonocích symbolicky vezmou předtím, než Petr bude muset do války. Na Velký pátek tak jdou do chrámu, kde lidé zpívají gregoriánský chorál. Ale němci začali právě město bombardovat. Lucie se vrhla na Petra a chtěla ho zakrýt svým tělem, ale v tom se zřítil mohutný pilíř o ba je zavalil.

 

Téma :

-nesmyslnost války; utrpení a strach, kterou způsobuje lidem
-i během kruté války je možné vypěstovat velmi silný a krásný vztah

 

Časoprostor:

Děj se odehrává v Paříži v únoru a březnu 1918 během 1. světové války

 

Kompozice:                        chronologická

Literární druh:                  epika

Výrazová forma:              próza

Literární žánr:                   protiválečná novela

 

2.část
Vypravěčská forma:

er forma – on

 

Postavy:
Petr je 18-tiletý student, který se zamiluje do Lucie. Je mírně rozmazlený syn celkem zámožných rodičů (jeho otec je pařížský advokát), který nezná nedostatek, ale nemůže nalézt smysl života. Odmítá válku, ale nesnaží se ji vyhnout.
Lucie je citlivá, prostá, něžná, chudá mladá dívka, která se živí malováním kýčovitých obrazů podle fotografií nebo předloh. Napodobeniny potom chodí prodávat. Její matka je dělnice v továrně na výbušniny. Lucie z finančních důvodů nemůže studovat. Jednou se jí velmi líbily ve výloze boty, které jí chtěl Petr koupit. Ona ale odmítla a aby si je mohla koupit, tak se od ní Petr nechá namalovat, zaplatí ji a ona si taky boty koupí.

 

Vyprávěcí způsoby:

nepřímá řeč v úryvku, jinak přímá řeč

 

3.část
Jazykové prostředky
Spisovný jazyk
Archaismy (zastaralé výrazy, které byly nahrazeny)
Slohový postup: popisný, úvahový

 

Umělecké literární prostředky
Přirovnání: ..a všechno živé v nich zničí jako dusivá oblaka ze sopky Mont Pelée;…a přichystaných zaplavit jako bouřlivý mořský příboj celou střední Francii…
Metafora (přenesení slova na základě vnější podobnosti) …v tom vzduchu obtěžkaném hrozbami (nebezpečí náletů, bombardování)
Personifikace (zosobnění) …vzduch se horečně tetelil, dlažba krvácela
Protiklady….krásná velká láska X hrůzy války

 

4.část
Kontext autorovy tvorby
Romain Rolland (1866-1944)
-francouzský prozaik, který vystudoval dějiny umění a vyučoval na Sorboně
-nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1915 za román Jan Kryštof
-psal eseje, romány, novely, životopisy a divadelní hry (Obléhání Mantovy)
-Díla: Jan Kryštof – rozsáhlý román
Dobrý člověk ještě žije – román, odehrává se v jeho rodném městečku
Petr a Lucie – protiválečná novela
Okouzlená duše – rozsáhlý román
Život Tolstoje –životopis

 

Obecně kulturní kontext
-autor patří do kontextu Světová próza 1. poloviny 20. století, realistický proud
téma 1. světové války
-V USA je to ztracená generace= označení pro autory, kteří zažili 1. Sv. válku a poté se nedokázali začlenit do běžného života, protože je válka negativně poznamenala
-cítili se ztraceni a vystřídali různá povolání
Představitelé:
Ernest Hemingway (USA) – Stařec a moře, Komu zvoní hrana
Erich Maria Remarque (Německo) – Na západní frontě klid, Tři kamarádi


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!