Proměna – rozbor knihy

 

   Kniha: Proměna

   Spisovatel(ka): Franz Kafka

   Přidal(a): mira

 

 

 

 

1) Franz Kafka (+1924)

 • narodil se a žil v Praze poblíž Staroměstského náměstí
 • jeho otec byl dobře postavený obchodník (patřila mu galanterie)
 • německý spisovatel židovského původu
 • celý život měl spory s otcem, navzájem si nerozuměli, měl z něj komplex méněcennosti (byl sám hodně introvertní); jejich vztah byl chladný (Kafka mu vyčítal např. jeho chladnost ve víře)
 • pracoval v pojišťovně, uměl dobře česky (navštěvoval i kurzy češtiny)
 • jeho sestry zemřely v Terezíně podle scénáře jedné z Kafkových postav (jako by to předpověděl)
 • zažíval tzv. trojí vyhnanství – mezi Čechy jako Němec, mezi Němci jako Žid, …
 • se svým přítelem Maxem Brodem tvořili skupinu expresionistů (Brod proslul jako editor Kafkova díla – např. Proces vydal posmrtně i přesto, že Kafka ho nařídil spálit)
 • dílo:
  • řadíme ho do německé meziválečné prózy, ale dílo samotné je nezařaditelné
   • nese prvky dobového existencialismu, expresionismu, je to tzv. literatura odcizení
  • Proces
   • Josef K. se v den svých 30. narozenin probudí se dvěma muži u své postele. Je zatčen, ale nedozví se proč. Je přesvědčen o své nevině. Nakonec je bez rozsudku odveden za město a popraven ranou nožem do srdce.
   • Kafka zachycuje ponurou atmosféru 20. století – objevuje se pocit odcizení, beznaděje, absurdita, paradoxní situace sporu s odlidštěnými byrokratickými institucemi atp.
  • Zámek
  • Proměna

 

2) literárně historický kontext

 • obecně řadíme do pražské německé literatury
  • německy píšící spisovatelé, básníci a žurnalisté žijící a tvořící v Praze. Hlavně od konce 19. století do druhé světové války
  • Kafka, Kirsch, Brod, Urzidil, …
 • Kafku zařazujeme do moderního – experimentálního proudu a k existencialismu
  • základem je narušení tradičního pojetí románu, využívání složité symboliky a experimentů
  • existencialismus je filosofický směr vzniklý v Německu v meziválečném období.
   V tomto směru je uznávána pouze existence jedince – život je brán jako starost
  • v experimentální próze je potlačena dějová složka, vyskytují se prvky absurdity, nedodržuje se časová posloupnost. Nejde o zachycení děje jako skutečnosti, ale o srovnávání vnitřního světa hrdiny s okolím, na které hrdina většinou rezignuje. Využívá podtextu – nevyjadřuje své myšlenky rovnou, ale nechává čtenáře, aby si je sám domyslel a zhodnotil

 

3) ukázka

a) téma

 • přeměna člověka ve hmyz a následná proměna vztahů rodiny k tomuto stvoření, mezilidské vztahy, nahraditelnost zdánlivě nenahraditelného, lidská povaha a její proměna, odcizení od okolního světa, nepochopení světa a světem, samota
 • motivy: proměna, sen, touha, úzkost, charakter a jednání postavy, uzavřenost pokoje je metaforou života cizince v cizím prostředí, dveře bránou do života, chování v rodině, odcizenost

 

b) časoprostor

 • čas není u Kafky určen, ale dílo není gnómicky nadčasové, můžeme je tedy zařadit do dané doby (identifikujeme ji podle hlavního hrdiny, v jehož současnosti se děj odehrává)
 • děj se odehrává v maloměstském bytě v nejmenovaném městě

 

c) kompozice

 • povídka je psána chronologicky
 • v er-formě z pohledu Řehoře
 • často je využíván vnitřní monolog
 • občas se vyskytují vzpomínky na minulost (dozvídáme se, co se v rodině stalo, jak to tam před proměnou fungovalo, atd.)
 • příběh je členěn na tři nepojmenované kapitoly

 

d) literární druh, žánr

 • epika, povídka

 

e) vypravěč

 • er-forma
 • vyprávěcí postup je šokující, novátorský
 • typicky kafkovský – vypravěč je stejně odcizený jako jeho hrdinové
 • nezaujatý vypravěč není vševědoucí a nepustí nás do hrdinova nitra, ale vypráví nám o něm!
 • detailně jsou popisovány bizarní věci (např. jak se snaží dostat z lehu na nožičky)
  • bizarnosti jsou popisovány nezaujatě registrujícím postupem („oko kamery“), chladně registruje, popisuje, jako kdyby to bylo úplně normální

 

f) postava

 • Řehoř
  • najednou je jiný, nesplňuje již představu „jejich“ Řehoře
  • projevila se jeho jinakost, která ale může vězet v čemkoli!
  • jeho mysl je jiná, než všichni mysleli (a chtěli)
  • jeho nahlížení na svět je také jiné
 • otec – chová se agresivně, nepřátelsky, schovává Řehoře (nechce ostudu), dále situaci neřeší
 • matka – bojí se ho vidět, protože se ho štítí!!! – přesto ho miluje a chce mu pomoci. Proměnu nesnese, při pohledu na něj omdlí, miluje ale toho „minulého“ Řehoře, toho „jejího“
 • sestra
  • stará se o něj
  • proměnu jako jediná přijala
  • nejprve v něm vidí svého bratra – stará se o něj, pečuje, snaží se
  • postupem času ale v broukovi ztratí Řehořův obraz a přestává se o něj zajímat, už není jejím bratrem
  • jako první řekne, že se musí Řehoře-brouka zbavit, ztrácí veškerý soucit
  • používá metodu „není to náš Řehoř“ – oprošťuje se od proměny, není to její bratr
 • na broukovu smrt reaguje rodina výpovědí služky

 

g) jazykové prostředky

 • spisovná němčina (Hochdeutsch)
 • žádné nespisovné nebo slangové výrazy
 • text je srozumitelný i pro dnešního čtenáře – téměř se nevyskytují archaismy
 • jazyk je spíš prostý, neobsahuje metafory a květnaté věty
 • vypravěč nepoužívá zabarvená slova, postavy mluví nevzrušeně a bez afektu, málo používá tropy (odosobněný vypravěč!)
 • afektivním prostředkem jsou řečnické otázky!! Klade je hlavní hrdina


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!