Proměna – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Mirka1213

Více rozborů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz)

 

 

Autor – Franz Kafka:

 • pražský německy píšící spisovatel židovského původu
 • jeden z literárně nejvlivnějších osobností 20. stol.
 • obdivoval otce, ale na druhé straně vůči němu trpěl pocitem strachu a viny
 • uzavíral se do vlastního světa, podobně uzavřený byl ve vztahu k ženám
 • studoval práva, později pracoval v pojišťovně až do svého penzionování
 • zemřel v rakouském ústavu na tuberkulózu
 • o vydání toho nejpodstatnějšího z jeho tvorby se zasloužil jeho přítel Max Brod

 

Doba:

 • předválečné, válečné a meziválečné období (1. pol. 20. stol)
 • Moderna: expresionismus
  • avantgardní směr z 1. třetiny 20. stol.
  • exprese = výraz
  • vznikl v Německu před 1. sv. válkou
  • protiklad k impresionismu
  • znaky: splývá akta a sen, volné řazení výjevů, motivy zoufalství, bolesti, šílenství, úzkosti, osamění, hrůzy a apokalypsy, nadsázka, celkový pesimismus
  • zákl. Expresionistický text: Soumrak lidstva
  • Moderna: existencialismus
   • vznikl po 1. sv. válce, filozofický a umělecký směr

 

Další díla

 • Amerika – nedokončeno
 • Zámek
 • Proces – nedokončeno, vydáno po smrti

 

Dílo

 • druh: epika
 • žánr: novela
 • forma: próza

 

Hlavní postavy

 • ŘEHOŘ SAMSA – hl. postava, obchodní cestující, vyjadřuje se úzkostností a sníženou sebedůvěrou. Zajistil rodině byt a chtěl sestru poslat na konzervatoř, ale to se jeho proměnou změní
 • JEHO OTEC – muž činu, ztělesnění nerozvážné síly
 • JEHO MATKA – starostlivá, zároveň opatrná a nedůvěřivá, přemáhá v sobě odpor k broukovi
 • SESTRA MARKÉTA X GRÉTA – hraje na housle a snaží se Řehořovi pomoci, tato snaha mnohdy Řehořovu situaci více komplikuje, také s klidem přijímá bratrovu smrt. Matka a sestra upřednostňují vysvětlení, že se Řehoř ztratil a uhynulý hmyz s tím nemá nic společného.

 

Kompozice

Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.

úvodní souvětí nás informuje o základní situaci (hl. postava se proměnila v hmyzího tvora
(připomíná obří ploštici)

 • je rozdělena do 3 kapitol
 • svůj způsob tvorby autor popisuje ve svých denících
 • toto dílo chce vyjádřit odcizení člověka od moderního světa
 • každodennost, popisování detaily běžného života

 

Jazyk díla

 • autorův styl je věcný až úřednicky strohý, přísně racionální.
 • Dle některých výkladů lze novelu číst jako noční můru.
 • Vyprávění je vedeno v neosobní er-formě, jednotlivé postavy jsou nahlíženy z vnější perspektivy.

 

Děj

 • Začínáme proměnou hlavní postavy ve hmyz. Snaží se vstát, ale má strach, že velká rána, kterou dopadne na zem, všechny vyděsí. Rodiče stáli za dveřmi a snažili se mu domluvit, aby otevřel. Řehoř má strach, jak se dostane v tomto stavu do práce. Když neodjel vlakem, přišel ho zkontrolovat pan prokurista. Když po dlouhém naléhání rodiny i prokuristy a velké námaze, kterou Řehoř vstal z postele, otevřel dveře, rodiče byli vyděšeni a otec se i rozplakal, pan prokurista se vylekal a v rychlosti chtěl opustit dům, Řehoř se vydal za prokuristou, dopadl na své malé nožičky a poté ho otec začal strkat holí do pokoje, ale kvůli širokému krunýři se poraní.
  Večer se probudil a zjistil, že mu sestra postavila ke dveřím sladké mléko, to měl nejraději, ale jako hmyzu mu vůbec nechutnalo. Potom za ním přišla sestra a donesla mu nejrůznější dobroty, zachutnal mu sýr. Jeho sestra mu každý den chodila do obchodu uklízet. Řehoř se po tuto dobu schovával pod pohovkou a také začal lézt po pokoji i po stěnách. Sestra mu proto chce odklidit nábytek, ale sama to nezvládne, otec o tom nechce ani slyšet, ale matka se jí snaží pomoci, ale jakmile uvidí Řehoře, omdlí. Otec se rozzlobí a hodí po Řehořovi jablko a zažene ho do pokoje, od té doby mu sestra nesmí chodit uklízet. Najmou si novou služebnou, která každý den, alespoň na chvíli otevře dveře od Řehořova pokoje. V bytě pronajmou pokoj 3 starším pánům. Když jednou sestra hrála na housle, nájemníci ji požádali, aby hrála v obývacím pokoji. Protože Řehořovi dveře nebyly dovřeny, šel až k sestře, hrající na housle. Pánové si ho všimnou a chtějí se okamžitě odstěhovat a ani nezaplatí za pronájem doposud. Otec zažene Řehoře do pokoje. Řehoř se trápí a ráno je nalezen mrtev. O odklizení těla se postará služebná, ale není řečeno jak. Rodina je ráda, že toto trápení skončilo, chtějí se přestěhovat. Jdou se projít a chtějí začnout nový život

 

Přijetí díla:

 • Po 2. sv. válce byl vliv Kafkových próz obrovský. Byl interpretován v existencialistickém kontextu. Předznamenal celou řadu absurdního dramatu (Beckett, Albee, V. Havel). V politických výkladech byl označován za spisovatele varujícího před velkými totalitními režimy 20. stol. Jeho dílo se stalo inspirací i pro řadu vynikajících filmových tvůrců (O. Welles).


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!