Renesance a humanismus

Maturitní otázku z českého jazyka na téma Renesance a humanismus nám zaslal(a) Pata. Více maturitních otázek na toto téma najdete na našem webu Rozbor-dila.cz.

 

Renesance

 • umělecký sloh založený v Itálii na přelomu 13. a 14. století., z francouzštiny znovuzrození antiky

 

Znaky renesance:

 • Ideálem je člověk fyzicky i duševně zdravý
 • Důraz kladen na vzdělání, návrat k Antice
 • Mnohostrannost umělců (tzv. renesanční člověk)
 • 3 vývojové období – trecento, quattrocento, inguecento

 

Renesanční umění:

 • Široké budovy, arkády, kupole, zdobené freskami a sgrafity – palác Louvre, Sixtinská kaple, chrám sv. Petra v Římě
 • V malířství sbíhavá perspektiva – Leonardo da Vinci (Mona Lisa), Michelngelo Buonarroti (fresky v Sixtinské kapli)

 

Faktory, které ovlivnili nástup renesance:

 • Vynálezy – kompas, knihtisk
 • Zámořské objevy – vedly k rozvoji obchodu a bohatnutí přístavů (Kryštof Kolombus)
 • Rozvoj astronomie a samostatných národů a literatury v národních jazycích

 

Humanismus

 • myšlenkový směr, vznikl v době renesance, z latiny lidský

 

Znaky humanismu:

 • Odklon od církve
 • V popředí je člověk
 • Návrat k antické latině
 • Svoboda poznání
 • Heslo: ad fontes= k pramenům

 

DANTE ALIGHIERI

 • Ital, předchůdce renesance, diplomat a politik
 • Jeho život a tvorbu ovlivnila láska k Beatricii, která zemřela
 • Božská komedie= není komedie, ale duševní epos. Hlavní postavou je básník, který se ztratí v lese, kde ho ohrožují tři šelmy. Šelmy symbolizují pýchu, smyslnost a lakotu. Anděl Beatrice mu pošel na pomoc pohanského básníka Vergilia, který ho z lesu vyvede. Káže mu peklo, kde se smaží duše známých vladařů, filozofů i kněžních. Provede ho očistem a v ráji se ho ujme anděl Beatrice. Dílo má tři části – Peklo, Očistec a Ráj. 3 je symbolická – 3 šelmy, 3 části, 33 zpěvů, tříveršové strofy

 

FRANCESCO PETRARCA

 • italský básník, filozof, básně skládal na dvoře šlechticů
 • jeho osudovou láskou byla Laura, které věnoval své básně
 • založil sonet = básně o 14 verších s pravidelným rýmováním, 4 strofy (4,4,3,3)
 • Zpěvník (Sonety Lauře) = sbírka +300 sonetů věnovaných Lauře. V první polovině popisuje, jak h o Laura trápila, jak byla krásná, jak ji miloval a byl šťastný. V druhé části po její smrti vzpomíná, co pro něj znamenala. Dílo vyjadřuje vztah ke skutečné ženě, nikoliv k andělům, Bohu či svatým.

 

GIOVANNI BOCCACCIO

 • italský básník, prozaik, přátelil se s Petarkou, pracoval jako právník
 • založil novelu = krátký příběh s rychlým spádem a překvapivou pointou
 • Dekameron = prozaické dílo s rámcovou kompozicí. Deset mladých šlechticů a šlechtičen prchá z Florencie před morem na venkov. Tam si každý den vyberou téma a každý na něj vypráví jeden příběh. Celkem si vypráví 10 lidí+10 dní= 100 novel. Témata: o nešťastně zamilovaných, či nevěrách, jak ženy napálily muže, jak lidé napálili šlechtu
  • Např. Jak si čeledín užil s královnou a oklamal krále, jak zahradník v ženském klášteře předstíral němotu a užíval si s jeptiškami, jak sluha snědl stehno pečeného jeřába a namluvil pánvi, že stehno bylo jen jedno

 

FRANCOIS VILLION

 • první francouzský básník, předchůdce prokletých básníků
 • pocházel z chudých poměrů, jméno získal po knězi, který ho vychovával, živil se nezákonně. –Přátelil se s pařížským podsvětím, dopustil se loupeží, pašování i vraždy, několikrát byl vězněn a odsouzen k smrti, vždy dostal milost, ale nakonec byl vyhnán z Paříže
 • založil francouzské balady = báseň o strofách, první tři mají 7-12 veršů, poslední má 4 verše a obsahuje poslání, každá strofa končí refrénem
 • Velký testament (Závěť) = sbírka básní a básnických skladeb, přes 2 000 veršů, většina obsahuje formu francouzské balady. Vyjadřuje strach ze smrti, pomíjivost života, provokaci i znechucení světem, popisuje prostředí pařížských hospod a nevěstinců
 • Malý testament (Odkaz) = skladba, ve které se loučí se světem, odkazy přátelům i nepřátelům, spojuje satirická témata s vírou, zoufalstvím a melancholií
 • Ve verších používal anaforu = opakování slov na začátku po sobě jdoucích veršů
 • Dále používal antitezi = jedna část verše je ve druhé části úplně popřena
 • O jeho životě bylo napsáno několik děl: J. Loutková – Navzdory básník zpívá, J. Voskovec a J. Werich – Balada z hadů

 

MIGUEL de CERVANTES

 • Španěl, pocházel z chudé šlechtické rodiny, námořní voják, 5 let strávil v otroctví, protože byl podezřelý z krádeží a vraždy, zemřel v bídě
 • Důmyslný rytíř Quijote de la Mancha = dvoudílný román, parodie na rytířské romány. Vypráví o naivním snílkovi donu Quijotovi, který se ve fantazii vyvolí děvče z vesnice, Dalcineu, svého starého koně překřtí na Rocinante a v doprovodu sluhy Sanche Panzy vyráží do světa bojovat proti draků, a obrům. Je směšný a zároveň tragický, Sancho je naopak realista, praktický a přízemní, chce mít bez starostný život, Don Quijote touží obnovit slávu rytířství, ale umírá. Sancho Pant je po jeho smrti sám nakažen dokichostvím = stává se z něj snílek


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!