Romeo a Julie – rozbor knihy (3)

 

   Kniha: Romeo a Julie

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): Shadowmoon

 

 

 

William Shakespeare

 • 1564-1616
 • Narozen a umírá Stratfordu
 • Největší anglický dramatik
 • Překlad Hilský
 • Vliv na mnoho autorů
 • Pochybuje se o tom, že jeden člověk napsal tolik děl a že by to to mohlo být jeho pravé jméno

 

 • 38her,154 sonetů
 • Hrdinové:
  • Výrazné povahové rysy pronikli do frazeologie
  • Používá se i dnes( Othello- chorobný žárlivec)
  • Blankvers= pětistopý nerýmovaný jamb

 

 • Období:
  • Veselohry
  • Většinou v popředí ženy(energetické,dravé,optimismus)

 

 • Historické hry:
  • Dějin antických,anglických,francouzských
  • Jindřich VI, Richard III,Julius Caesar,…

 

 • Komedie/Veselohry:
  • Sen noci svatojánské,Kupec benátský, zkrocení zlé ženy,…

 

 • odbobí:
  • Místo optimismu zklamání, pesimismus

 

 • Tragédie:
  • Hamlet
   • Typické zakončení jeho tragédií(smrt všech postav)
  • Romeo a Julie,Othello,…

 

 • Alžbětínské drama
  • Největší rozkvět dosáhlo drama( Alžbětinské drama)
  • Pojem označuje vrcholné období anglického divadla

 

 • Divadla:
  • dřevěné budovy,kruhového tvaru bez střechy
  • Hrálo se za denního světla
  • V ženských rolích mladí chlapci
  • Nejvýznamnější představitelé:Shakespeare, Marlowe

 

 • Letní Shakespearovi slavnosti v ČR a na Slovensku
 • Drama:zimní pohádka-Částečně odehrává v Čechách

 

 • Shakespearovské drama
  • Neomezenost látky, času, místa
  • Veršovaný jazyk se střídá s prozou
  • Komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických
  • Obraz pozemského života kladný i záporný(žárlivost,vášeň,věrnost,…)
  • Postavy žen(nepodřízené, samostatně rozhodující o svém životě
  • Blankvers-nerýmovaný pětistopý jambický verš

 

 

Romeo a Julie

 • Forma:Druh: Drama
 • Žánr: Tragedie

 

 • období tvorby: stol Umělecký směr: Renesance
 • Místo: Itálie, Verona Forma v.: Er-forma
 • myšlenka: Aby mladí lidé bojovali o své právo na lásku a štěstí
 • Námět: Nešťastný osud dvou milenců ze znepřátelených rodů
 • Motiv: láska,vdavky, spory, válka 2 rodů
 • Dějová linie: Řetězová

 

 • Jazyk a styl:
  • Prolog + 5dějiství
  • Spisovný jazyk
  • oxymóron- „a v hrobě bude pokoj“
  • Metafory- „Popadni už jednou ten svůj kord za uši“
  • Personifikace- „Štěstí se natě hrne“
  • věty jednoduché, souvětí,tázací,zvolací, jednočlené,dvoučlené
  • eufemismus- „ztepilé nožce“
  • synekdocha- „v minutě je mnoho dnů“

 

 • Postavy:
  • Julie- dcera Kapuleta, věrná, zamilovaná, schopna obětovat cokoli pro lásku
  • Romeo- syn Monteka, zamilován, schopen obětovat cokoli pro lásku
  • Tybalt- bratranec Julie, provokativní, bojovný
  • Merkucio- Romeův přítel, bojový, agresivní
  • Benevolio- Romeův přítel, rozumný, čestný, spravedliví
  • otec Vavřinec- moudrý,vzdělaný, ochoten pomoc
  • chůva- spolehlivá, důvěryhodná
  • Paris- nápadník Julie, upřímný, vytrvalí
  • Montek, Kapulet- hrdí, hlavy dvou znepřátelených rodů

 

 • Děj:
  • Potkají se na bále
  • provdají se tajně
  • R zabije T protože zabil M-R vyhoštěn z města
  • J se má provdat mezitím za P
  • V pomůže a pošle dopis R, ten jej nedostane v čas
  • B řekne R o J smrti
  • R zabije P
  • R se otráví J zabodne dýkou
  • rody se spřátelí


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!