Smrt krásných srnců – rozbor knihy

 

   Kniha: Smrt krásných srnců

   Spisovatel(ka): Ota Pavel

   Přidal(a): AterCZ

 

Smrt krásných srnců – 1971

Hlavní téma, děj, žánr:

Celá povídka je vyprávěna očima autora, Oty Pavla. Je to pohled na jeho dětství v době předválečné a poválečné. Je zde vidět jak si rodina dobře před válkou žila a poté díky jejich židovskému původu se vše změnilo k horšímu.

Žurnalistická beletrie

 

Čas a prostor:

Kniha se odehrává v době dětství Oty Pavla, v období před druhou světovou válkou a v průběhu druhé světové války. Křivoklátsko, okolí Berounky

Chronologický postup

 

Literární druh a žánr:

Epika

Epické

 

Vypravěč:

Ich-forma

Personální vypravěč – jedna z postav příběhu

Vyprávěna očima autora, Oty Pavla. Je to pohled na jeho dětství.

 

Jazyk:

Dílo je subjektivní

Nalezneme zde hovorový jazyk

Cizí slova: Made in Sweden

Častá přímá řeč

Vyprávění Oty je napsáno spisovnou češtinou,mluva jeho tatínka je psána obecnou češtinou

 

Krátce o autorovi, zasazení díla do kontextu jeho tvorby:

Knihu napsal dva roky před smrtí. Povídky se odehrávají v dětství Oty Pavla, na které rád vzpomíná. Dílo se do kontextu jeho tvorby moc dobře zasadit nedá, protože normálně psal spíše povídky ze sportovního prostředí, také ale většinou vzpomíná na své dětství. Posmrtně mu byla vydána např. kniha Jak jsem potkal ryby, zase vzpomínkovou o svém milovaném rybaření.

Ota Pavel se narodil jako nejmladší syn židovského obchodníka Leo Poppera. Zemřel na srdeční infarkt ve 42 letech.

 

Toto dílo můžeme zařadit po bok autorů jako František R. Kraus, dalším přeživším holocaustu.

 

Hlavní postavy, charakteristika:

Leo Popper

 • je velmi zdatný obchodník a milující muž. Většinou je dost zbrklý. Neúspěchy ho neodradí, spíše nabudí pro další podnikatelský záměr. Umí se mstít.

Herma Popperová

 • nedokáže prosadit svůj názor u Leo Poppera. Má ráda své děti a chce pro ně to nejlepší.

Strejda Prošek

 • zdatný pytlák; má výtečný vztah k přírodě; celá rodina u něho tráví víkendy i prázdniny; pes Holan mu byl věrný a pytlačil s ním

František Korálek

 • ředitel firmy Elektrolux

Irma

 • Překrásná židovka, žena F. Korálka

Vratislav Nechleba

 • slavný umělec , přítel Lea

Ing. Václav Jehlička

 • majitel firmy DERSOL , vynalezl mucholapek Bomba – Chemik

Ota Pavel

 • podobně jako jeho otec začal rybařit a stalo se to jeho životní láskou

 

Společensko-historické pozadí:

 • Po skončení druhé světové války  roku 1945 dochází k novému rozdělení světa
 • Roku 1948 v České republice vyhlášená ústavní krize
  • vláda podává demisi.
  • konají  se volby-komunisté se dostávají   k moci
  • nástup socialismu
   • Začíná zestátňování,
    • Dochází k čistkám učitelů, spisovatelů a dalších lidí, kteří jsou nežádoucí pro režim.
     • spousta vykonstruovaných procesů.
    • Od 60. -uvolnění režimu
     • menší cenzura
     • je povoleno drobné podnikání
     • Do České republiky se dostává více podmětů ze zahraničí.
     • Nastává rozkvět kultury a literatury.
      • Vzniká hodně nových literárních děl a filmů.
     • 8.  roku 1968 do České republiky vpadla spojenecká vojska varšavské smlouvy, –  –>utvrzení režimu.
      • Začíná období normalizace.
      • Posiluje se cenzura,
      • je vypsán index,=seznam nepřátel státu, na kterém se nachází spoustu spisovatelů, umělců a jejich děl.
      • Je vyřazeno mnoho knih a až 130 filmů končí v trezoru.
      • ->vlna emigrace.
      • Ke konci 80. let se schyluje k velké nespokojenosti obyvatel
       • Vyústí ve studentskou manifestaci, která odstartovala sametovou revoluci.
       • Do konce roku 1989-ustavena prozatímní vláda ,občanské fórum
       • Byly vypsány demokratické volby a roku 1989 byla nastolena demokracie

 

Literatura po válce

dvě vlny:

První vlna

 • bezprostřední
  • příliž patetičtí – černobílý pohled
  • naturalističtí, drsný popis bez obalu
  • Autoři:
   • Julius Fučík – Reportáž psaná na obrátce
   • Jan Drda – Němá barikáda
   • Karel ptáčník – Ročník jedna dvacet
   • Adolf Branadld – Lazaretní vlak
   • Jiří Weil – Život s hvězdou

 

Druhá vlna

 • odstup
 • sledují z jiného úhlu pohledu
 • jemná ironie
  • pojmutí jako dílo psych., fil…
  • Autoři
   • Ludvík Aškenázy
   • Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma
   • Ota pavel – Smrt krásných srnců
   • Ladislav Fuks – Pan Teodor Mudstock
   • Josef Škvorecký – Zbabělci
  • Lze zařadit i do skupiny reflexe současnosti 60. let

 

Povídky

Nejdražší ve střední Evropě

Hlavní postavy, charakteristika:

doktor Václavík se nebojí se podvádět a i přes to, že Lea podvedl, tak po něm něco chtěl.

 

Hlavní téma, děj:

Ota Pavel touží koupit rybník. Nakonec ho koupí od doktora Václavíka. Pří výlovu zjistí, že v rybníku je pouze jeden kapr. Doktoru Václavíkovi se pomstí tím, že mu prodá nefunkční ledničku.

 

Vlastní dojem:

Povídka se mi líbila, hezky ukazuje osobnost a temperament Leo Poppera.

 

Citace:

Strana 8: „Hermínko, majlant na nich vyděláme, majlant.“ Památná věta Leo Poppera, kterou rád opakoval. Ota nerozuměl tomu, co to majlant znamená, ale tatínek se při ní vždy usmíval, tak usoudil, že asi něco dobrého.

 

Ve službách Švédska

Hlavní téma, děj:

Leo miloval paní Irmu, ženu pana Korálka. Leo se začal ve firmě velmi snažit, aby se Irmě zalíbil. Stal se nejlepším prodejcem Elektroluxu ve světě, ale paní Irma pořád neprojevovala zájem.  Čirou náhodou se skamarádil s panem Nechlebem, známým malířem portrétů. Pan Korálek ho požádal, aby přemluvil pana Nechleba k namalování Irmu. Leo se začal velmi snažit, chtěl tím Irmu získat. Nakonec pan Nechleb souhlasil s tím, že si Irmu prohlídne. Když ji Leo k Nechlebovi přivezl, tak si jí Nechleb chvíli prohlížel a poté řekl, že jí v životě nenamaluje. Paní Irma nakonec přeci jen skončila v náruči Lea, bohužel s pláčem.

 

Hlaví postavy a charakteristika:

1) pan Korálek je generální ředitel Elektroluxu. Má rád luxus a vše lepší než ostatní.

2) paní Irma je vznešená dáma a zlatokopka. Ráda žije v luxusu a je velmi vypočítavá.

3) pan Nechleb je velmi známý malíř, kterému se zalíbil Leo. Más své zásady, které neporušuje. Nerad maluje živé ženy.

 

Citace:

Strana 15: „Já jsem reprezentant firmy Elektrolux a prodávám vysavače se značkou Made in Sweden.“ Vždy si vzpomenu na film, kde Leo tuto větu pronáší a oslňuje mladé dámy.

Vlastní dojem:

Povídka se mi líbila. Je v ní hezky ukázaná postava zlatokopky Irmy. Dále byla velmi vtipná jistota maminky o tom, že Leo na paní Irmu nemá.

  

Smrt krásných srnců

Hlavní téma, děj:

Vzniká Protektorát Čechy a Morava. Židé ztrácejí svůj majetek a svobodu. Leovy děti, Huga a Jirku povolají do koncentračního tábora. Leo se rozhodne, že se před cestou musí najíst pořádně masa, aby koncentrák přežili. Vyrazí tedy na chatu za Proškem s tím, že uloví pár ryb. Ryby ale neberou. Nakonec ze zoufalství požádá Proška, aby mu půjčil Holana. Holan nejdříve nechce, ale nakonec uloví srnce. Leo srnce sbalí a odjede s ním domů. Po cestě ho zastaví hodná paní a s mužem mu umyjí kabát a přebalí maso, aby z něho nekapala krev. Když dorazí domů, maminka udělá maso klukům. Oba dva se vrátí živí a ten srnec je to, co je pravděpodobně udrželo při životě. Na konci povídky umírá Prošek.

 

Hlaví postavy a charakteristika:

1) Karel Prošek je hodný pán, který na Lea nedá dopustit. Má rád svoji rodinu a má o ni strach. Leovi nakonec pomůže i přes nebezpečí, které mu hrozí.

2) hodná paní a její muž Leovi pomohli při cestě zpět. Nejspíše ho zachránili před smrtí. Tento čin vyžadoval velkou odvahu a zásadovost člověka.

3) pes Holan je věrný společník Proška. Je velmi inteligentní a věrný. Chvílemi jsem měl pocit, že je to člověk.

 

Citace:

Strana 41: „Možná že ten srnec mi zachránil zrovna život. Možná že ty poslední kusy pořádného masa mi vystačily akorát do konce.“ Slova Jirky, když se vrátil z koncentračního tábora. Kdyby nebylo obětavosti Lea, nejspíše by nepřežil.

 

Vlastní dojem:

Tato povídka se mi líbila z této sbírky ze všech nejvíce. Pochopil jsem atmosféru té doby a jsem rád, že v ní nemusím žít.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!