Smrt krásných srnců – Ota Pavel

 

   Otázka: Smrt krásných srnců – Ota Pavel

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu

– VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

 

Upřesnit literární útvar

– PRÓZA. AUTOBIOGRAFICKÁ POVÍDKA

 

Postavy

-LEO POPPER tatínek vypravěče
– MAMINKA velmi tolerantní a laskavá, svému muži odpouští všechny jeho prohřešky
– STRÝC PROŠEK král pytláků, má velmi dobrý vztah k přírodě, rodina u něho tráví víkendy i prázdniny
– PES HOLAN vlčák, který LEOVI pomůže sehnat jídlo pro své chlapce
– OTA PAVEL jeho otec je pro něho vzorem, má dobrý vztah k přírodě, celý příběh vypráví on

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY ale je to AUTOBIOGRAFIE

 

Charakterizuj jazykovou stránku

– slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– POUŽÍVÁ HODNĚ HOVOROVÝ JAZYK

 

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1971

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období -1930 – 1973

Posuď aktuálnost vyznění -PODLE MĚ KNIHA NENÍ UŽ MOC AKTUÁLNÍ PROTOŽE NEŽIJEME VE VÁLCE

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – KOMUNISMUS ALE DĚJ SE ODEHRÁVÁ ZA 2 SV.

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – KNIHA NENÍ MOC DLOUHÁ A JE ČTIVÁ, MÁ NAPÍNAVÍ DĚJ.

 

Postup

Směr – 2. POL 20. STOLETÍ

Autor – OTA PAVEL – VLASTNÍ JMÉNO OTTO POPPER

Dílo – SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ – AUTOBIOGRAFICKÁ POVÍDKA

Hlavní myšlenka -UKÁZAT OBTÍŽNOST ŽIVOTA ZA 2. SV

Další autoři -VLADIMÍR PÁRAL – MILENCI A VRAZI,BOHUMIL HRABAL OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!