Sókratova filosofie, Platón

 

   Otázka: Sókratova filosofie, Platón

   Předmět: Společenské vědy

   Zaslal(a): bambulin123

 

 

SOKRATES

Sókratova filosofie

 • Žádný spis, jen z Platóna, Xenofónta, Aristotela
 • Maieutika = babické umění; přirovnání rozhovoru k práci své matky (ne filosofii rodit, ale pomáhat ke zrození); umění vést dialog
 • Sokratova metoda rozhovoru (logický postup, Sokrates se ptá, hledá nedostatky, přiznání nevědění tázaného, postup od jednotlivostí k obecným otázkám)
 • Vztah k sofistům
  • Společné a rozdílné?
  • Antropologický obrat
  • Učená skepse: „Vím, že nic nevím.“
  • Vnitřní hlas – daimonion (svědomí)
 • Spojení zdatnosti (ctnosti, dobrého jednání) s věděním
  • Stačí lidi o pravé zdatnosti poučit, aby se zdatnými stali.
 • Následovat výrok: „Poznej sám sebe.“
  • Uvažování o sobě = poznání vlastní slepoty = touha po mravním ideálu
 • Výuka vedena z lásky k člověku, ne poučování
 • Sokratovské evangelium: vntřně svobodný člověk konající dobro kvůli němu samému

 

Sókratovské školy

 • Megarská – myšlenky eleatů a Sokrata
 • Kyrénská slast, požitek okamžiku
 • Kynickáapatie, nejde o bohatství majetkové, ale o duchovní: Diogenés

 

Kynická škola

Vysvětlete citáty

 • Diogenés: „Ustup mi ze slunce.“
 • Alexandr: „Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych být Diogenem.“

 

Kynická sokratovská škola

 • Etická nezávislost jedince na společnosti
 • Zakladatel: Antisthenés – posluchač sofistů, připojil se k Sokratovi
 • Žák: Díogenés ze Sinópé (asi 400 – 322 př. n. l.)
 • Přezdívka „kynik“ = pes = mrzuté chování
 • Ideál etického chování
 • Potlačení vášní, omezení materiálních potřeb člověka, návrat k přírodě, nenáročnému životu
 • Život v sudu

               

PLATÓN (427 – 347 př.n.l. )

 • Motivace k zájmu o filozofii u Platóna (Störig, str. 115-116)
 • Athény
 • Pravé jméno: Aristoklés (Platón přezdívka od slova platis = šíroký)
 • Žák Sokrata – setkaní ve 20 letech, 8 let
 • 387 př. n. l. založena „platónská Akademie“
 • 1 z nejvýznamnějších filosofů Řecka – západní filosofie = komentář k Platónovi

 

Platónovo dílo

 • 50 let psaní
 • Forma dialogu (návaznost na Sókrata)
 • Sókrates jako hlavní postava (myšlenky S., nebo myšlenky Platónovy?)
 • Velmi dobrý spisovatel
 • Řada děl – ne jedno celistvé dílo

 

Platónovy spisy

 1. Obrana Sokratova – přebásnění S. obhajoby
 2. Gorgiás – Zdatnost (ctnost) x egoismus sófistů
 3. Symposion – Hostina; pojetí filozofie
 4. Políteiá = Ústava; nauka o společnosti
 5. Faidros – nauka o idejích
 6. Timaios – přírodní filozofie
 7. Zákony – politika, nedokončeno


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!