Management – maturitní otázka

Tuto otázku z managementu nám zaslal Jan Knížek, další zpracování najdete například [zde] .

 

Management je souhrn přístupů, názorů i zkušeností, doporučení a metod, které používají vedoucí pracovníci.

Manažer – vedoucí pracovník, který používá tyto metody. Vedoucí si většinou manažera najmou, aby firmu vedl. Vedoucí však může být manažerem sám.

Je dobré, aby management vlastnil část akcií a tím bude zainteresován.

 

Role manažera

 • Podle úrovně řízení
 • Podle stylu řízení

 

1.      Podle úrovně řízení

 • Vrcholový management
  • Zpravidla malá skupina lidí. Jsou to ti nejlépe placení.
 • Střední management
  • Vedoucí jednotlivých oddělení (např. vedoucí nákupu, vedoucí personálu…).
 • Nejnižší management
  • Mistři na dílně…, nejpočetnější skupina

 

2.      Podle stylu řízení

 • Autokratický styl
  • Styl řízení, kde je jeden vedoucí, který sám vede, sám rozhoduje (policie, armáda, …)
 • Demokratický styl
  • Vedoucí bere ohled na názory ostatních, rozhodnutí je však stále na něm.
 • Liberální styl
  • Nepoužívá příkazy. Používá se, kde jsou všichni motivováni a nejsou používány přímé rozkazy (vědci, vědecké výzkumy, …)

 

Manažerské funkce

 • Plánování
 • Organizování
 • Výběr a rozmisťování pracovníků
 • Vedení lidí
 • Kontrola

 

1.      Plánování

 • Při plánování je třeba stanovení cílů; způsobů, jak dosáhnout cíle
 • Plány se sestavují v různých časových horizontech
 • Dlouhodobé plány – neřeší operativně, měnící se podmínky podle vyvíjející se technologie, dlouhodobé plány se mění podle oboru plánu
 • Střednědobé plány – na kratší dobu
 • Operativní / krátkodobé plány – plánuje se uvnitř firmy, v rámci výrobků; co se bude dít v horizontu jednoho měsíce

2.      Organizování

3.      Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníka

 • Personalista, personální agentury

 

Hodnocení pracovníků

 • Provádí vedoucí pracovník nebo personalista.
 • Hodnotí se:
  • Plnění pracovních úkolů
  • Chování v pracovním procesu a mimo něj
  • Osobní a charakterové rysy

 

Odměňování

 • Motivační prvek
 • Hmotné odměny
  • Přímé odměny
   • Mzda, prémie a odměny, podíl na zisku
  • Nepřímé odměny
   • Příplatek na dovolenou, příplatek na životní pojištění, stravování, příspěvek na zapůjčení majetku
 • Nepřímé odměny
  • Volná pracovní doba, veřejné ocenění před kolektivem

 

Negativní hodnocení

 • Ústní varování
 • písemné varování
 • finanční postih (odebrání prémií)
 • výpověď

 

Etika v organizaci

 • etický kodex – pravidla slušného chování (získáváme ze společnosti, rodiny, školka, …)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!