VŠTE mění statut, bude univerzitou a vytvoří fakulty

Po deseti letech existence se změnil statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Ta se tak už v tomto roce stane univerzitou, zatímco dosud byla školou neuniverzitního typu. Rozhodl o tom Akademický senát VŠTE. „Po založení školy jde o druhý milník v jejím vývoji. Vzniknou fakulty, budeme moci akreditovat doktorské studijní programy a připravíme podmínky pro další rozvoj VŠTE,“ uvedl rektor docent Marek Vochozka na setkání akademické obce, uspořádaném k 10. výročí založení školy. Ta vznikla zákonem v březnu 2006, aby v Jihočeském kraji zacelila mezeru vysokoškolsky technicky vzdělaných odborníků. Dnes ji navštěvuje přes 4400 posluchačů.

 

vste

 

Statut představuje klíčový vnitřní předpis, který určuje poslání, organizační členění, řízení, finanční řízení a celková pravidla fungování vysoké školy. Nový statut naší školy bude v příštích dnech zaslán k registraci ministerstvu školství. To je povinno, v případě, že není některé z ustanovení vnitřního předpisu v rozporu se zákonem, registraci provést. „Zahájíme tím druhou etapu existence. Věřím, že bude stejně úspěšná,“ dodal rektor. Přípravou na tuto změnu se loni stalo zřízení tří ústavů, technicko-technologického, podnikové strategie a znalectví a oceňování, na jejichž základech nové fakulty vzniknou.

Docent Vochozka při hodnocení první dekády života školy mezi důležité událostí zařadil získání některých bakalářských a obou magisterských akreditací a ocenil rozvoj mezinárodní spolupráce a zájem, který o studium mají zahraniční studenti. „Prolínání myšlenek a názorů je jedním z výsad akademické svobody. Stejně jako možnost studentů a akademiků získávat zkušenosti v zahraničí,“ uvedl.

 

vste3

 

Přestože je naše škola nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku, v řadě srovnatelných ukazatelů se může s těmi mnohem staršími hrdě měřit. „Jsme velmi dobří v oblasti aplikovaného výzkumu, mezinárodních vztazích, celoživotním vzdělávání a na trhu terciárního vzdělávání jsme se etablovali jako stabilní, kvalitní a progresivní instituce,“ uvedl prorektor, profesor Jan Váchal. Věří přitom, že změna na univerzitu pomůže dalšímu rozvoji vzdělávání a výzkumu. „Bude s tím spojeno hodně práce. Ať již jde o personální zkvalitnění všech kateder a fakult nebo rozvoj tvůrčích aktivit a zapojení do mezinárodního výzkumu. Bude-li se dařit naplňovat i akreditační záměry, v roce 2022 budeme mít pozoruhodnou školu,“ dodal její spoluzakladatel.

Profesor Radimír Novotný, předseda Akademického senátu VŠTE, ji označil za jednu z nejrychleji se rozvíjejících mladých a progresivních vysokých škol s velmi dobrou perspektivou. „Právě změnou statutu tomu jdeme naproti. Škola získá nové možnosti rozvoje i financování a její role při výchově technicky a ekonomicky vzdělaných odborníků v Jihočeském kraji ještě vzroste,“ poznamenal.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!