Vzorové testy ke státní maturitě – testy maturita

Státní maturita přinesla mnoho změn – jednou z nich je jednotná písemná zkouška. Na našich stránkách si můžete stáhnout ukázkové testy, které jsou velmi užitečné jako příprava k jejímu úspěšnému složení. Je však třeba brát v potaz, že skutečná zadání u maturity mohou být značně odlišná a není tedy vhodné je použít jako jediný zdroj přípravy.

Dostupné základní předměty:

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk

 

Další předměty (jazyky):

Německý jazyk
Ruský jazyk 
Francouzský jazyk
Španělský jazyk

 

Maturitní testy z jsou publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) k nekomerčnímu využití, další šíření a publikování materiálů podléhá autorskému zákonu. 

 

V případě, že máte zájem o řešené maturitní příklady z matematiky, najdete je [zde].

error: Content is protected !!