Zůstává useknutá hlava ještě při vědomí?

Zda vnímá hlava po jejím useknutí zajímalo v historii mnoho lidí. Odpověď však nikdy nebylo lehké najít.

U_libeňského_zámku,_gymnázium
commons.wikimedia.orgpublic domain – malíř: Ilya Repin

Po oddělení hlavy od těla se mozek rázem ocitne bez vzduchu, což je samozřejmě pro hlavu velký problém. Nicméně tím způsobené výrazné odumírání buněk by mělo nastat až po pár minutách. Další otázkou je tedy, zda mozek vůbec dokáže ještě zpracovávat elektrické impulzy.

Touto myšlenkou posmrtného vnímání se v době slavné gilotiny jako první začal zabývat Dr. Beaurieux. Doktor zkoumal reakce popravených vězňů, kteří na jeho žádost skutečně ještě po smrti několik sekund nepravidelně a křečovitě mrkali. To však nemusí nic znamenat, jelikož to mohly být stále jen reflexy. Nicméně Dr Beaurieux dále popsal u jednoho odsouzeného následující událost. Po chvíli, co mrkání ustalo, silně zavolal „Languille“ a viděl, jak oběť znovu pomalu a klidně zvedla víčko, podívala se na něj a až po chvíli se objevil typický prosklený pohled mrtvých.

V dnešní době takové pokusy samozřejmě nejsou příliš možné, ale i přesto se jeden velmi podobný nedávno uskutečnil. Nizozemští biologové pod vedením Clementiny van Rijnové z univerzity v Nijmegenu vytvořili pokus na potkanech. Výsledky byly zveřejněny ve vědeckém časopise PLoS ONE. Vědci sledovali aktivitu mozků potkanů před a po dekapitaci a došli zajímavému závěru. U potkanů uspaných pomocí anestetik byla mozková aktivita minimální, po oddělení hlavy se ale dostala na stejnou úroveň jako u potkanů bez anestetik. Nevylučují tedy možnost, že po useknutí hlavy hlodavce na se kratičkou chvilku „probudí“. Nicméně mozková činnost se prudce sníží vždy do 4 sekund. V mozku poté dochází k „poslední křeči“ nervových buněk – neurony se vzepnou ke kratičkému, ale znatelnému nárůstu aktivity. Zajímavé je to, že u uspaných potkanů se tento jev projevil až o 30 sekund později – za 50 sekund. Vědci jsou tedy přesvědčeni, že ztráta vědomí nastává během několika sekund a jde o rychlou smrt, kdy zvíře netrpí.

Zdroje: Lidovky.cz, en.wikipedia.org/wiki/Guillotine, Zajimavosti.ezin.cz


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!