Zkrocení zlé ženy – rozbor knihy

 

   Kniha: Zkrocení zlé ženy

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): Terka

 

 

 

Autor

 • Nejvýznamnější anglický dramatik, básník
 • Narozen ve Stratfordu nad Avonou
 • 37 her a více než 150 sonet
 • Spoluvlastník divadla Globe
 • Tvůrce shakespearovského sonetu, dramatu = střídání prózy a poezie
  • Tragédie – Othello, Romeo a Julie
  • Komedie – Mnoho povyku pro nic, Večer tříkrálový
  • Historické hry – Caesar, Richard III.
 • 3 období tvorby
  • Komedie, historická dramata – 1591-1600
  • Tragédie – Romeo a Julie – 1601-1608
  • Pohádky a hry – Sen noci svatojánské, Zimní pohádka – 1609-1616
 • Alžbětinské divadlo – zlatý věk Anglie za vlády Alžběty I.
 • Použití BLANKVERSE (jamb) – nerýmovaný, 5 stop v blankversu
 • Typické renesanční rysy

 

Dílo

 • Druh: drama
 • Žánr: komedie – epika
 • téma: přeměna Kateřiny vlivem Petruccia
 • Motivy: láska, poslušnost
 • Prostředí: město Padova, Itálie – 16. Století
 • Kompozice: chronologická, rámcová, klasické kompoziční schéma – 5 dějství
 • Jazyk: hovorový, slovní hříčky, blankverse

 

 • postavy:
  • Baptista Minola – bohatý šlechtic z Padovy, trpělivý, čestný, má dvě dcery (Biancu a Kateřinu)
  • Vincentio – starý pisanský šlechtic, otec Lucentia
  • Lucentio – syn Vincentia, bohatý, vydává se za profesora
  • Petruccio – šlechtic z Verony, nápadník Kateřiny, vytrvalý, cílevědomý, tvrohlavý
  • Bianca – Baptistova mladší dcera, hodná, milá, poddaná
  • Kateřina – Baptistova starší dcera, hašteřivá, výbušná, umanutá
  • Gremio a Hortensio – nápadníci Biancy

 

 • Děj: Baptista má dvě dcery – Biancu, která má spousty nápadníků a Kateřinu, kterou nikdo nechce. Baptista nechce provdat mladší Biancu dřiv než Kateřinu. Náhodou se zde objeví Petruccio a začne se Kateřině dvořit. Odveze si ji k sobě a dělá jí ze života peklo pod záminkou, že to dělá z lásky k ní. Biancu si bere Lucentio, její „učitel“. Petruccio se sází s Lucentiem a Hortesiem, kdo má nejposlušnější ženu. Petruccio vyhrává a dostává věno od Baptisty za to, že Kateřinu vychoval.

 

Literárně historický kontext

 • Renesance
  • – 16. Století
  • Kulturní a společenské hnutí
  • Rozvoj věd – astronomie, přírodní vědy, humanismus
  • Důraz na lidský rozum a příklon k člověku = antropocentrismus = znovuzrození
  • Základní zásada – ad fontes = k pramenům
  • Vznik a rozvoj literatur v národník jazycích
  • Snaží se obnovit antické zásady

 

 • Itálie
  • Dante Alighieri – Božská komedie
  • Francesco Petrarca – sonety
   • Zpěvník (Sonety Lauře)
  • Niccoló Machiavelli – Mandragora

 

 • Francie
  • Francois Rabelais – Gargantua a Pantagruel
  • Giovanni Boccaccio – Dekameron
  • Francois Villon – Odkaz a závěť – tvůrce vilonovské balady
  • Michel de Moutaigne – Eseje

 

 • Španělsko
  • Lope de Vega – Fuente Ovejuna – tvůrce španělské komedie
  • Miguel de Cervantes Y Savadra – pikareskní román – Důmyslný rytíř Quiste


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!