Atmosféra – zeměpis

 

   Téma: Atmosféra

   Předmět: Zeměpis

   Zaslal(a): h.ruza

 

Atmosféra = plynný obal Země

 • dusík 78 %, zdrojem je př. vulkanická činnost
 • kyslík 21 %, zdrojem jsou rostliny (fotosyntéza), při vzniku atmosféry se uvolnil z vody
 • ozon 0,03 %, pohlcuje UV záření
 • vzácné plyny, př. Argon, Neon, Helium…
 • voda, ve formě páry, srážek…

 

Složení atmosféry

 • troposféra 0-9/18 km (podle nadmořské výšky)
 • teplotní gradiant = každých 100 metrů se teplota sníží o 0,65 °C
 • tvoří se tam počasí, létají letadla (jet stream)
 • stratosféra do výšky 50-55 km, obsahuje ozonosféru
 • mezosféra do výšky 80-85 km, stříbřitá oblaka (balidy)
 • termosféra do výšky 600-700 km, nárůst teploty až o 1500 °C
 • tvoří se polární záře, létají družice
 • exosféra volně přechází do Vesmíru

 

Počasí

 • okamžitý stav atmosféry, tvoří se v troposféře
 • určuje se tlak, teplota, vlhkost, oblačnost, proudění vzduchu…
 • počasím se zabývá meteorologie
 • anticyklona = tlaková výše
 • cyklóna = tlaková níže
 • vyrovnáváním tlaku vzniká vítr (proudění z oblasti vyššího tlaku do oblasti nižšího)
 • podle Beaufortovy stupnice síly větru rozlišujeme 12 různých druhů větru (bezvětří až orkán)

 

Pravidelná proudění

 • pasáty v tropických oblastech, vanou od obratníku k rovníku
 • antipasáty jsou proudění od rovníku k obratníku, ale ve větší výšce než pasáty (nad rovníkem vzduch vyjede nahoru a otočí se
 • monzuny, důležité v Indii, v létě vanou od oceánu k pevnině (deště), v zimě od pevniny k oceánu, vznik díky rozdílu teplot mezi oceánem a pevninou (vznik tlakové níže/výše)

 

Coriolisova síla

 • vlastně rotace Země

 

Podnebí

 • dlouhodobý režim počasí v určité oblasti, relativně stálé
 • věnuje se mu klimatologie

 

Klimatogeografičtí činitelé

 • zeměpisná šířka – od rovníku k pólům klesá intenzita slunečního záření
 • všeobecná cirkulace atmosféry – přenos vzduchových hmot
 • vzdálenost od oceánu či moře, oceánské proudy
 • nadmořská výška

 

podnebí kontinentální = velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou, méně srážek

oceánské podnebí = malé výkyvy teplot během roku, větší množství srážek (regulováno oceánem)

 

Podnebné pásy

 • rovník, tropický pás = oblast nízkého tlaku
 • obratníky, subtropický pás = oblast vysokého tlaku
 • mírný pás = proměnlivé počasí, vliv subtropického i polárního pásu, oceánu…
 • polární pás = vysoký tlak
 • vnitřní tropy (trvale vlhké tropy) jsou oblast rovníku, neexistují roční období, je pořád stejně
 • vnější tropy (střídavě vlhké tropy) zažívají období deště a období sucha


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!