Geografie – zápisky

Tyto poznámky na téma geografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde:

 

Geografie

 • = věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase
 • Nejstarší věda lidstva
 • V překladu popis země
 • První Erathosthenes – odvodil kartografie (nauka o mapách), kartometrie (o měření na mapách)
 • Leží na rozhraní přírodních, společenských a technických věd

 

Objektem je krajinná sféra (FGS+socioekonomická sféra), která se skládá z:

  • Litosféry (kamenný obal země)
  • Pedosféry (půdní obal země)
  • Kryosféry (obal, ve kterém teplota po dobu dvou let nevystoupí nad 0°C)
  • Hydrosféra (vodní obal země)
  • Atmosféra (vzdušný obal země)
  • Biosféra (živý obal země)
  • Socioekonomická sféra (lidská společnost a její výtvory)

 

Krajina

 • = výřez z krajinné sféry, který obsahuje všechny geosféry

 

Dělení geografie:

 • Fyzická geografie – Goemorfologie – nauka o georeliéfu – studuje vznik a vývoj tvaru zemského povrchu
  • Klimatologie – studium podnebí
  • Meteorologie – studium počasí
  • Glaciologie – studium sněhového pokryvu
  • Geokryologie – věda o permafrostu (dlouhodobě zmrzlá půda)
  • Hydrogeografie – studium vodstva pevniny
 • Sociální geografie – populace, struktura, rozložení
 • Obecná
 • Regionální
 • Speciální – ekologie


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!