Baroko v literatuře

 

   Otázka: Baroko v literatuře

   Předmět: Český jazyk – literatura

   Zaslal(a): Romana Kvasničková

 

Společensko-historické pozadí

 • polovina 16. století – polovina 18. století
 • celoevropský společenský i kulturní směr raného novověku, náboženská mystika, upnutí k bohu, nedůvěra v lidský rozum, neúcta k lidskému životu, ukázat život takový jaký je, člověk trpí, absolutismus, odmítá renesanční neomezenost rozumu a vědy
 • střet katolíků a protestantů – třicetiletá válka (1618 – 1648) – začala v Čechách, do té doby nejkrvavější konflikt, defenestrace, náboženský konflikt
 • katolické země (Španělsko, Rakousko) x protestantské země (Anglie, Německo, Švédsko, severské státy), i namíchané země (Francie – výhra katolíků, Čechy)
 • Albrecht z Valdštejna – válečník stratég, měnil strany, obavy císaře, Albrecht v Chebu zavražděn
 • žoldnéř – námezní voják, za peníze, když je nedostane mění stranu, drancování, promítlo se do literatury
 • manýrismus – okázalost, ohromení, parky – Versailles, Louvre, duchovní útěcha x světská okázalost

 

Architektura

 • elipsy, průniky elips, točivé sloupy, kupole, složité půdorysy, zámky a paláce se zahradami, mohutné městské pevnosti, zdobnost, církevní stavby, návrat k náboženství, válka, epidemie, vraždy, pesimismus, oblé, kulaté, dekorativnost, okázalost
 • Zelená Hora

Malířství

 • vnitřní napětí, náboženské a mytologické motivy, portréty, šerosvit – práce se světlem a stínem, Rembarndt, Caravaggio

Sochařství

 • dynamika, dramatické situace, napjatý výraz

Hudba

 • varhanní skladby, koncerty, komornější díla
 • Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období, Johann Sebastian Bach – Braniborské koncerty

Literatura

 • návrat ke gotice, čerpá ze středověku, duchovní epos, lyrika, legenda
 • kompenzace nejistého světa, založeno na kontrastech – motivů, postav, naturalistický pohled, mytologické prvky, prvky snů a tajemna, okázalé vyjádření (někdy se ztrácí myšlenka), květnatý jazyk – metafory, přísloví, symboly, formálně dokonalé povrchní vyjádření, manýry, duchovní tématika x milostná, naturalistická tématika, v každé zemi jiná stopa (západní Evropa – klasicismus, Čechy – 17. a 18. století síla, jinde ustoupilo něčemu jinému)
 • duchovní – křesťanská mystika, poznání boha, city, výrazné protiklady = antiteze – dokonalý bůh a hříšný člověk, legenda, písně, traktáty
 • světská – vidění světa v kontrastech, epos, reflexní lyrika, legendistická tradice


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!