Baroko – literární období

Kniha: Baroko

Přidal(a): Petr Pavel

Více materiálů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz)

 

 

Polovina 16 stol až polovina 17 stol.

Odvozeno ze slova barocco , což označuje perlu nepravidelného tvaru. Důraz je kladen na duchovnost. Člověk je postaven mezi absolutní síly zla a dobra.

Shrnutí znaků: lidská bezmoc vůči pomíjivosti života, odklon od světa i přírody, návrat do vlastního nitra,duchovnost, misticismu.

 

Architektura:   Monumentalita, křivka a oblouk, dojem pohybu. Mohutnost, zlacení, štuky a umělecké mramory.

Bernini- Kolonáda před chrámem sv. Petra

Malířství:          Kontrast světla a stínu. Peter Paul Rubens a Rembrand

Hudba:            Johan Sebastian Bach, Georg Fridrich Handel, Antonio Vivaldi

Literatura:      Psali se Eposy, alegorie, legendy a duchovní písně. Literatura je plná dramatického napětí , téma věčnost a nadpozemské síly.

Divadlo:             Commedia dell´arte: vychází z římské frašky a lidových her. Jedná se o improvizovanou komedii s předem daným dějem a postavami (Harlekýn,komorná kolombína)

 

Pedro Calderón de la Barca :               španělský dramatik, dílo: Dáma a skřítek-komedie

 

John Milton:                  Anglický mistr Sonetu. Tajemník Olivera Cromwella.

Dílo: Ztracený ráj: náboženská epopej. Téma biblického přípěhu vyhnání Adama a Evy z ráje. Zachyceny důležité momenty duchovní historie.

 

Puristé:         Neboli brusiči, usilovali o to, aby byl český jazyk zbaven cizích slov, aby cizí

slova nebyla vůbec přejímána.

 

Interludia:    Meboli mezihry, krátké frašky z lidového prostředí. František Komárek

 

České Baroko

Stavitelé:             Santini, Otec a syn Diezenhoferové

Skladatelé:       Adam Michna z Otradovic, Šimon Brixi, Josef Mysliveček

Malíři:             Karel Škréta, Petr Jan Brandl, Jan Kopecký

Sochaři:          Brokoff, Matyáš Braun

Stavby:                              Morový Sloup v Hradci Králové, Sochy na Kuksu, Kostel na Nebevzetí Pany Marie

Literatura:          Lidové knížky a texty sloužící k náboženské propagandě. Latinsky psané knihy. Ústřední postavení nauková literatura.

 

Bohuslav Balbín:        jezuitský kazatel a učitel, básník, dramatik, největší český barokní historik

Dílo: Obrana Jazyků slovanského , obzvláště Českého : obrana proti vytlačování jazyka českého ze společenského života.

Václav Jan Rosa:          jazykovědec, purista

                                   Dílo:    Čechořečnost: Latinská mluvnice češtiny

 

Lidová Tvorba:          

                                   Pohádky:        vyjadřovaly touhy po spravedlnosti, Hrdinou Honza

Pověsti:             Historické fakty proměněné fantazií spisovatelé, například Blanická nebo o Žižkovy.

Písně:                 nejhojnější a nejživější útvar lidové slovesnosti

Proroctví:         Libušino proroctví, proroctví slepého mládence

 

Jan Ámos Komenský:       „učitel národů „ a zakladatel moderní pedagogiky, autor jazykových učebnic. Narozen v Nivnici na Moravě. Odešel do Holandska , zemřel v Naardenu.

                                               Dílo:    Mapa Moravy:  nejspolehlivější kartografické údaje o této části českého státu

Labyrint světa a ráj srdce:          Alegorická skladba. Poutníka na cestě městem (světem) jej doprovází vševěd všudybud. Ke všudybudovy se připojí druhý průvodne mámení. Mámení nasaruje poutníkovy růžový brýle a zkresluje pohled na svět.

Orbis Pictus:                                            Čtyrjazičná učebnice s názornými ilustracemi – pužívaná při výuce cizích jazyků.

 


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!