Evropské baroko – literatura (ČJL)

 

   Otázka: Sen o mém životě

   Předmět: ČJ – literatura

   Zaslal(a): Lilly

 

 

EVROPSKÉ BAROKO

 • vznik jezuitského řádu

 

Španělsko

Pedro Calderon de la Barca

cca 200 her

duchovní téma – náboženské drama

tragédie cti – nenáročná hra

Život je sen

 • veršované drama
 • smysl života, existence, svobody
 • Segismundo
 • syn krále
 • vězněn od dětství, ptz sudba říká, že je nositelem hrůzy a zla -> v momentu osvobození se to projeví, ale pak sudbu zlomí a přijde poznání

 

Německo

Friedrich von Spee

jezuita

Vzdoroslavíček

 • opěvování Krista
 • slavíček vzdoruje ostatním

 

Andreas Gryphius

protestantský básník

zdůrazňuje pomíjivost světa

 

Hans von Grimmelshausen

Dobrodružný Simlicius Simplicissimus

 • Simplicius
 • hlavní postava
 • duševně zaostalý
 • prožívá putovní 30letou válkou -> vývojový román s pikareskními znaky
 • na konci se uzavírá do sebe
 • naturalistická konkrétnost
 • závěr vypráví námořní kapitán Jan Cornelissen

 

Itálie

Torquato Tasso

uvězněn, obával se zpronevěry víry, sám se udal inkvizici

Osvobozený Jeruzalém

 • náboženský epos
 • křižácké výpravy
 • naturalizované popisy
 • muslim = nástroj ďáblův (bez víry)

-> inspirace pro Goetheho (drama Torquato Tasso)

 

Anglie

John Milton

sekretář Cromwella

téměř slepý

Ztracený ráj

 • duchovní epos
 • vyhnání z ráje
 • 2 roviny
 • lidský příběh – Adam a Eva
 • nadpozemské – myšlenka „Co vedlo k hříchu?“ a spor dobra a zla


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!