Krakatit – Karel Čapek

 

   Otázka: Krakatit – Karel Čapek

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. ROMÁN

 

Postavy

– ING. PROKOP inteligentní, vystudoval vysokou školu a věnuje se chemii, střídavě aktivní a pasivní, bojuje za svou svobodu, miloval princeznu WILLE, častá změna názoru.
– PAN TOMEŠ přítel ING. PROKOPA ze studií
– PAN CARSON ředitel vojenské továrny
– PRINCEZNA WILLIE přítelkyně ING. PROKOPA

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY, PROJEVY SNU PŘECHÁZEJÍ DO SKUTEČNOSTI

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– KNIHA JE NAPSÁNA SPISOVNÝM JAZYKEM, KTERÝ JE PROLOŽEN NESPISOVNÝMI VÝRAZY, VULGARISMY, TECHNICKÝMI TERMÍNY A SLANGOVÝMI VÝRAZY V TEXTU POUŽÍVÁ ANGLICKÉ, NĚMECKÉ A FRANCOUZSKÉ FRÁZE.

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1922

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1890 – 1938 BYL ČESKÝ SPISOVATEL, INTELEKTUÁL, NOVINÁŘ, DRAMATIK, PŘEKLADATEL ALE I FOTOGRAF

Posuď aktuálnost vyznění – MYSLÍM ŽE AKTUÁLNOST JE NAMÍSTĚ PROTOŽE MALE OBJEVY JSOU OBČAS UŽITEČNĚJŠÍ NEŽ VELKÉ.

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – NA TETO KNIZE ME ZAUJALA TECHNICKÁ STRÁNKA A HLAVNĚ SE MI LÍBILO JAK AUTOR MYSLÍ DŘÍV NEŽ SE TO STANE (PRVNÍ VELKÁ BOMBA VYBUCHLA 20 LET PO KNIZE)

 

Postup

Směr – MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Autor – KAREL ČAPEK – PATŘIL DO SKUPINY DEVĚTSIL

Dílo – KRAKATIT – ROMÁN

Hlavní myšlenka – LEPŠÍ NEŽ VYMÝŠLET VELKÉ VĚCI JE NĚKDY VYMYSLET MALÉ

Další autoři – JIŘÍ WOLKER – TĚŽKÁ HODINA, JAROSLAV SEIFERT – MĚSTO V SLZÁCH


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!