Bílá nemoc – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Bílá nemoc

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): cucka85

 

 

 

Karel Čapek – český spisovatel, fotograf, dramatik (9.ledna 1890-25. prosince 1938)

– Narozen v malých Svatonovicích v rodině lékaře. Matka sbírala slovesný folklor.

– Působil jako redaktor v několika časopisech.

– roku 1995 mu byl přidělen in memoriam Řád T.G. Masaryka.

– Několik děl sespal i se svým bratrem Josefem ( Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny )

 Karel Čapek často ve svých dílech vyjadřuje obavy že technika jednou získá moc nad člověkem.

– další díla jsou např. Krakatit, Povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy, Továrna na absolutno, Kniha Apokryfů

 

Bílá nemoc:– divadelní drama o třech aktech a čtrnácti obrazech

-Typická tragédie.Spravedlivý a čestný doktor Galén se dostává do neřešitelného konfliktu s válečnou ideou. Tento střet a zároveň děj končí doktorovou smrtí.

-děj se odehrává ve fiktivním státě (jasná paraela s Německem či Itálií) před světovou válkou

 

POSTAVY

Dr. Galén – lékař chudých, který objevil lék na bílou nemoc. Má však veliké ideály o míru a nehodlá svůj lék poskytnout lidem (kromě chudých), dokud jej nebude dosaženo. Stojí před dilematem mezi svou lékařskou přísahou, že bude zachraňovat všechny n emocné, a svou touhou po míru.
Maršál–sobecký, diktátorský vojevůdce, válečné vítězství je pro něj největší životní hodnotou. Možnosti míru se podvolí jen a jen proto aby byl vyléčen z bílé nemoci.
Dvorní radaprof. dr. Sigelius– vedoucí Lilienthalovy kliniky,kde doktor Galén může zkoušet svůj lék. Motiv dvorního rady je především zbohatnutí na tomto léku.
Baron Krüg – majitel továrny na výrobu zbraní, statečný člověk plnící všechny rozkazy maršála. Když sám onemocní dostane nabídku od Galéna, že ho vyléčí když ukončí výrobu zbraní. Maršál, ale dává opačný rozkaz. Až na smrt oddaný baron tak končí život sebevraždou..
Syn barona Krüga a dcera Maršála Anetta – rozumní mladí lidé, kteří jsou symbolem naděje šíření Galénovi myšlenky míru i po jeho smrti a když doktorovou smrtí drama končí.

 

Jazyk a styl 

– spisovný jazyk s odbornými lékařskými výrazy, forma dialogu, er-forma
Okolnosti vzniku 

– dílo vzniklo v roce 1937 čili v období hrozby války a narušení dosavadní politiky nejen pro Československo, ale také pro celou evropu.

-Čapkův ústřední motiv pro tuto tvorbu bylo srovnání ideálů demokracie s neústupnou diktaturou.

-Děj velmi jasně varuje před nástupem nacismu v Německu. Čapek metaforicky přirovnává Hitlera k maršálovi a bílou nemoc k fašistické a nacistické ideje. Za své dílo je plánovaně pronásledován gestapem.

 

Vliv

-Ve stejném roce je dílo také zfilmováno Hugo Hasem

-v roce 1937 a 1938 hráno v Národním a Stavovském divadle

-Tibor Andrašovic dílo převel také do formy opery – Biela nemoc


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!